Subsidiekalender

juni 2023

 1. 28 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor buitenlandse activiteiten voor Nederlandse ontwerpers, architecten en makers

  Nederlandse ontwerpers, architecten en makers kunnen subsidie aanvragen voor een buitenlandse activiteit die bijdraagt aan het versterken van hun internationale praktijk, ervaring en uitwisseling. De...

  -
 2. 29 Jun
  Subsidies

  Subsidie voor burgerparticipatie en samenwerkingsverbanden

  Een aantrekkelijke subsidiekans voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden gericht op het versterken en waarborgen van burgerparticipatie. Een samenwerkingsverband moet bestaan uit burgers...

  -
 3. 30 Jun
  Subsidies,
  Beurzen

  Studiebeurs studenten universiteit, ook voor studies in het buitenland

  Het verstrekken van een studiebeurs voor een universitaire of een daaraan gelieerde instelling. (dus geen middelbaar onderwijs). Buitenland stages en studies worden per geval beoordeeld, maar kennen...

  -
 4. 30 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor Nederlandse literaire tijdschriften, en andere publicaties in de Nederlandse taal

  Subsidie voor het ondersteunen van in druk verschijnende Nederlandse literaire tijdschriften, en andere publicaties in de Nederlandse taal (inclusief fotoboeken) met betrekking op maatschappelijke en...

  -
 5. 30 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie kennis en gebruik van de Nederlandse taal

  Subsidie voor het ondersteunen van activiteiten of projecten gericht op het bevorderen van de kennis over en het gebruik van de Nederlandse taal. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om educatieve...

  -
 6. 30 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan duurzaamheid, duurzame verandering en een gezond ecosysteem

  Subsidie voor vernieuwende initiatieven van gamechangers die met hun project brede impact hebben op het gebied van natuur en biodiversiteit, landbouw en voeding en gezondheid. Het fonds ondersteunt...

  -
 7. 30 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en schrijven biografie

  Subsidie voor onderzoek, publicaties en/of het schrijven van een biografie over Nederlandse personen die actief zijn op het gebied van wetenschap (archeologie, rechten, letterkunde) en kunst. De...

  -
 8. 30 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor podiumkunst instellingen én beginnende professionele podiumkunstenaars

  Financieel ondersteunen van instellingen of projecten van algemeen belang in Nederland op het gebied van wetenschap, cultuur, kunst of weldadigheid. Hierbij richt het fonds zich in het bijzonder op...

  -
 9. 30 Jun
  Subsidies

  Subsidie voor multifunctionele gebouwen met zorg

  Subsidie voor de bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt, en voor haalbaarheidsonderzoeken, adviezen en procesbegeleiding. Ook is er subsidie...

  -
 10. 30 Jun
  Subsidies

  Subsidie gericht op zelfredzaamheid en participatie van mensen in een kwetsbare positie

  Subsidie voor projecten gericht op de (samen)zelfredzaamheid van mensen die in een kwetsbare positie verkeren en het verbeteren van hun participatie in de samenleving. Je project moet in ieder geval...

  -
 11. 30 Jun
  Subsidies

  Subsidie voor herontwikkeling maatschappelijk vastgoed

  Subsidie voor de herontwikkeling van gemeenschapsaccommodaties of het herontwikkelen van bestaand onroerend goed die wordt omgevormd tot een gemeenschapsaccommodatie, of waarop een...

  -
 12. 30 Jun
  Subsidies

  Subsidie voor zorg, innovatieve zorgprojecten en bouw van multifunctionale (zorg)accommodaties

  Subsidie voor projecten die zorgen voor een goede beschikbaarheid en kwaliteit van zorg in een specifiek verzorgingsgebied. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld innovatieve zorgprojecten, maar ook om...

  -
 13. 30 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor feministische projecten tegen wapens

  Internationale subsidie gericht op feministisch antimilitarisme via geweldloze en politiek expressieve projecten rond deze doelstellingen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om acties tegen de...

  -
 14. 30 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op de opleiding en vorming van jonge mensen in de architectuur, beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte (waaronder ook ziekenhuizen, ontmoetingscentra...

  -
 15. 30 Jun
  Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie Subsidie voor het verminderen van ongelijkheid in rijkdom en onderwijs

  De internationaal georiënteerde foundation biedt subsidies voor projecten die gericht zijn op het verminderen van ongelijkheden in rijkdom, onderwijs en kansen. De stichting ondersteunt partners die...

  -

juli 2023

 1. 01 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten met een ideëel, sociaal of maatschappelijk karakter in Middelstum

  Subsidie voor projecten met een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter, gericht op o.a. kunst, cultuur, sport, gezondheid, zorg, recreatie, educatie, natuur en milieu. De activiteiten en/of...

  -
 2. 01 Jul
  Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor industriële vormgeving en interieurontwerp en beurzen voor beeldend kunstenaars, architecten en vormgevers

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van industriële vormgeving en architectuur. Daarnaast verstrekt het fonds beurzen aan jonge beeldend kunstenaars, architecten en...

  -
 3. 01 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor lokale organisaties op het gebied van directe armoedebestrijding

  Financiële ondersteuning van lokale organisaties en projecten in Nederland die zich bezig houden met directe armoedebestrijding. Ook kunnen hulporganisaties deelnemen aan verschillende projecten zoals...

  -
 4. 01 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op mensen en dieren in nood

  Financiële ondersteuning voor organisaties met een humanitaire doelstelling en voor en projecten die beperkt steun ontvangen en zich richten op mensen en dieren in nood. Per jaar is er ca. € 48.000...

  -
 5. 01 Jul
  Subsidies

  Subsidie buurtbussen vrijwilligers

  Subsidie voor de inzet van vrijwilligers bij buurtbussen, zodat kleine kernen bereikbaar blijven. De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van € 7.500,- per buurtbuslijn per jaar. Er...

  -
 6. 01 Jul
  Subsidies,
  Financieringen en kredieten

  Subsidie bevorderen toerisme Texel

  Het subsidiëren van investeringen in projecten die de toeristische kwaliteit van de gemeente Texel vergroten dan wel leiden tot een duurzame verbetering van het toeristisch product Texel. Er is...

  -
 7. 01 Jul
  Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor het volgen van een opleiding of cursus

  Subsidie voor het volgen van een opleiding of cursus door mensen die graag willen leren en zich willen ontwikkelen maar hier niet de financiële middelen voor hebben. De subsidie wordt rechtstreeks...

  -
 8. 01 Jul
  Subsidies

  Subsidie bewustwording slavernijverleden

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het vergroten van de kennis over de onderbelichte kanten van het slavernijverleden en over bewustwording over de doorwerking hiervan in het heden. De...

  -
 9. 03 Jul
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te...

  -
 10. 03 Jul
  Subsidies

  Subsidie voor sport- en bewegingsinnovatie

  Deze regeling stimuleert innovatie in sport en bewegen door financiële ondersteuning te bieden voor het verkennen van innovatievragen en haalbaarheidsstudies in samenwerking met Sportinnovator-centra...

  -