Subsidiekalender

oktober 2024

 1. 01 Oct
  Subsidies

  Subsidie recreatie en toerisme

  Subsidie voor activiteiten gericht op recreatie en toerisme. De activiteiten moeten gericht zijn op het versterken van het aanbod van recreatief groen, het recreatief (route)netwerk, de duurzame...

  -
 2. 01 Oct
  Subsidies

  Subsidie versnellen bouw betaalbare woningen: sociale huurwoningen en huurwoningen met een huur lager dan € 1.000 voor middeninkomens

  Subsidie voor gemeenten voor de tijdelijke inhuur van ambtelijk personeel voor het uitvoeren van de versnelling van een woningbouwproject met betaalbare woningen, zoals sociale huurwoningen en...

  -
 3. 01 Oct
  Subsidies

  Subsidie inhuren extra personeel om woningbouw te versnellen

  Subsidie voor het inhuren van extra personeel om de uitvoering te versnellen van woningbouwprojecten met sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens met een huurprijs van maximaal € 1.000...

  -

november 2024

 1. 01 Nov
  Subsidies

  Subsidie versnellen woningbouw

  Subsidie voor projecten die zonder subsidie niet tot stand komen en gericht zijn op het bevorderen en versnellen van de woningbouwproductie en het voorkomen van stagnatie van de woningbouwproductie...

  -
 2. 15 Nov
  Subsidies

  Subsidie voor kleine en middelgrote musea

  Subsidie voor het verbeteren van de kwaliteit van het museale aanbod en het weerbaarder maken van de museale sector. De subsidie kan gebruikt worden voor vernieuwing van de vaste tentoonstelling of...

  -

december 2024

 1. 31 Dec
  Fondsen,
  Prijzen

  Subsidie voor onderzoek, toegepaste kennis, voorlichting en educatie

  Prijs voor een uitmuntende prestatie in onderzoek naar, voorlichting over of verantwoord gebruik van het kronendak van tropische regenwouden. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.000 verbonden...

  -
 2. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie culturele organisaties en culturele talenten om aan hun ontwikkeling te werken: ook aan te vragen door culturele talenten

  Subsidie voor culturele organisaties gericht op talentontwikkeling via het principe van cultureel vermogen, waarbij talenten met ondersteuning van cultureel professionals in een afgebakende periode...

  -
 3. 31 Dec
  Subsidies

  Subsidie gericht op stimuleren van fysiek sportief en recreatief bewegen in de buitenruimte

  Subsidie gericht op bevordering van fysiek sportief en recreatief bewegen. De subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten gericht op ingrepen in de fysieke leefomgeving die het sportief en...

  -

januari 2025

 1. 01 Jan
  Subsidies

  Subsidie recreatie water

  Subsidie voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen voor het realiseren van kleine voorzieningen en diensten ten behoeve van de waterrecreatie. Je kunt hierbij denken aan het...

  -
 2. 01 Jan
  Subsidies

  Subsidie versnellen woningbouw

  Subsidie voor het inhuren van externe capaciteit en expertise om de woningbouw te versnellen. De aanvraag moet betrekking hebben op de bouw van minimaal 25 nieuw te bouwen woningen. De hoogte van de...

  -

april 2025

 1. 15 Apr
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor jonge kunstenaars, op het gebied van kunst, toneel, muziek en ballet

  Financiële ondersteuning van jonge kunstenaars op het gebied van kunst, toneel, muziek en ballet. De financiële ondersteuning is bedoeld voor zaken als een eigen kunstproject, studiebeurzen, stages en...

  -

juni 2025

 1. 30 Jun
  Subsidies

  Subsidie elektrische autos

  Subsidie voor de aanschaf of lease van nieuwe of gebruikte volledig elektrische auto's in de kleinere en compacte middenklasse door particulieren om zo de emissie van CO2 te verminderen. De subsidie...

  -

oktober 2025

 1. 01 Oct
  Subsidies

  Subsidie circulaire economie

  Subsidie voor activiteiten om producten, processen, diensten of businessmodellen circulair te ontwerpen, produceren of organiseren. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband...

  -
 2. 01 Oct
  Subsidies

  Subsidie recreatie en toerisme

  Subsidie voor activiteiten gericht op recreatie en toerisme. De activiteiten moeten gericht zijn op het versterken van het aanbod van recreatief groen, het recreatief (route)netwerk, de duurzame...

  -

januari 2026

 1. 01 Jan
  Subsidies

  Subsidie voor opleiding tot abortusarts

  Subsidie voor erkende abortusklinieken voor het verzorgen van een opleiding tot abortusarts. De subsidie bedraag € 35.371 tot € 58.364 per opleidingsplaats per trimester. Toepassing Subsidie voor...

  -

april 2026

 1. 01 Apr
  Subsidies

  Subsidie erfgoed beiaarden, orgels, luidklokken en uurwerken

  Subsidie voor de restauratie van beiaarden, orgels, luidklokken en uurwerken, indien deze medebepalend zijn voor de monumentale waarde van een rijksmonument. De subsidie kan worden aangevraagd door de...

  -

december 2027

 1. 31 Dec
  Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor recreatie water

  Subsidie voor fysieke recreatieve voorzieningen die het waterbewustzijn bij bevorderen door het genieten van water. Activiteiten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op recreatie op en rondom het...

  -

september 2029

 1. 01 Sep
  Subsidies

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en kleine ondernemingen

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen, coöperaties zonder winstoogmerk en voor kleine ondernemingen voor activiteiten die bijdragen aan de economie, werken en leren, leefbaarheid of natuur en...

  -