Subsidies

1586 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal maatschappelijke activiteiten in de regio Arnhem

  Steun aan sociaal maatschappelijke activiteiten in de regio Arnhem. In de officiele doelstelling is vastgelegd het beoefenen van de caritas in de meest ruime zin....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor restauratie van mobiel erfgoed, rollend materieel, stoomtreinen, stations en loodsen

  Subsidie voor de restauratie van mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend materieel, in het bijzonder door stoom aangedreven railvoertuigen. Ook de restauratie van historische objecten die verbonden zijn met de historie van het railvervoer in Nederland, zoals stations en locomotiefloodsen kunnen worden ondersteund....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking of autisme

  Subsidie gericht op jongeren met een lichte verstandelijke beperking (of een aandoening uit het autismespectrum) met psychische of gedragsproblemen. Deskundigen hebben aangegeven dat deze doelgroep met complexe problemen kampt en dat de zorg vaak nog tekort schiet....

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie en beurzen voor de Franse taal en letterkunde

  Subsidie gericht op het bevorderen van de Franse taal- en letterkunde in Nederland in de ruimste zin van het woord, waaronder tevens wordt begrepen het verlenen van financiële ondersteuning aan natuurlijke personen voor een vervolgstudie of vervolgonderzoek op dit vakgebied in het buitenland....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie klassieke muziek, w.o. kamermuziek

  Subsidie voor het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van klassieke muziek in Nederland, waarbij de voorkeur uitgaat naar kamermuziek....

 6. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor orthopedisch wetenschappelijk onderzoek, proefschriften en buitenlandse onderzoeksstages

  Subsidie voor wetenschappelijk research, druk en verspreidingskosten voor proefschriften en buitenlandse onderzoeksstages gericht op mensen helpen om hun gewrichten en botten in goede staat te houden zodat ze in vrijheid kunnen bewegen en zelfredzaam blijven....

 7. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor pianodocenten

  Subsidie voor jonge professionele pianodocenten om hun didactische vaardigheden te verbreden. Bij onvoldoende aanvragen gedurende een periode van twee jaar kunnen projecten, gericht op bovenstaande ontwikkeling in aanmerking komen voor een financiële bijdrage....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale initiatieven en sociale participatie in Holten en Markelo

  Subsidie voor sociale initiatieven in Holten en Markelo. Je project moet gericht zijn op zaken als het samenbrengen van mensen, sociale samenhang en het bevorderen van sociale participatie....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie vergroten van de zelfredzaamheid van mensen voor wie de hulp bestemd is

  Subsidie voor het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen voor wie de hulp bestemd is....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en initiatieven op het gebied van palliatieve zorg

  Dit fonds steunt organisaties en initiatieven op het gebied van palliatieve zorg. Het gaat hierbij met name om initiatieven waarbij vrijwilligers betrokken zijn....

Pagina's