Subsidies

1740 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor beroepskwalificaties personeel in de zorg en welzijn

  Financieel ondersteunen van initiatieven gericht op een betere beroepskwalificatie van (toekomstig) medewerkers in de sector Zorg en Welzijn....

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Studiebeurs en subsidie voor violisten en cellisten voor studie in binnen- of buitenland

  Financieel ondersteunen van violisten en cellisten voor het volgen van een studie in binnen- of buitenland (geen masterclasses)....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor o.a. maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, en werkgelegenheidsprojecten

  Het Fonds Wiggers van Kerchem richt zich op het financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Het gaat daarbij onder andere om maatschappelijk werk, gehandicapten- en ziekenzorg, en werkgelegenheidsprojecten....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor munt- en penningkunde en projecten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en beeldende kunst

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van Nederlandse munt- en penningkunde. Bij onvoldoende aanvragen op dit terrein kan financiële steun worden verleend aan projecten op het gebied van wetenschap of beeldende kunst....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie educatieve projecten natuurbehoud

  Het Fonds Kleinschalige Projecten Natuureducatie verstrekt financiele ondersteuning voor educatieve projecten op het gebied van natuurbehoud....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor bevorderen studie Internationaal Recht, Universiteit Leiden

  Het bevorderen van de studie van het Internationaal Recht aan de Universiteit Leiden....

 7. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidies en beurzen voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals

  Het fonds stimuleert, door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie in de vorm vsn materiële hulp voor inwoners van Almere die in een financiële noodsituatie verkeren

  Het Fonds verleent eenmalig materiële hulp aan inwoners van Almere die in een financiële noodsituatie verkeren die ze niet zelf kunnen oplossen en voor wie een oplossing van die problemen niet mogelijk is. Richtbedrag is € 450,- gemiddeld met een maximum van € 600,- per aanvraag....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor behoud van voorwerpen met bijzondere culturele waarde

  Financiële ondersteuning voor het behoud van voorwerpen van geschiedenis en kunst van bijzondere culturele waarde, die in hun oorspronkelijke context, in situ, worden bewaard en beheerd....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ter bevordering van de natuurwetenschappen in het algemeen

  Subsidie ter bevordering van de natuurwetenschappen in het algemeen en de fysiologie van mens, dier en planten in het bijzonder....

Pagina's