Subsidies

1742 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Fonds Colloquium Meta-Juridicum

  Het fonds ondersteunt wetenschappelijk onderzoek op het gebied van een multidisciplinaire benadering van de rechtswetenschap. Ook wordt er ondersteuning geboden aan instellingen die zich hierop richten.  

 2. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor studenten van de Rechtenfaculteit in Leiden

  Het fonds verstrekt beurzen aan studenten van de Rechtenfaculteit in Leiden voor bibliotheekbezoek in het buitenland....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor artikelen, reportages, longreads, journalistieke boeken en biografieën

  Subsidie voor artikelen, reportages, longreads, journalistieke boeken en biografieën zodat journalisten zich langdurig kunnen verdiepen in een onderwerp. De projecten moeten resulteren in boeken of artikelen voor Nederlandse kranten of tijdschriften – gedrukt dan wel digitaal. De steun wordt verleend in de vorm van een subsidie aan individuele journalisten of auteurs. Aanvragen worden...

 4. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor pas afgestudeerde, getalenteerde musici voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland

  Financieel ondersteunen van pas afgestudeerde, getalenteerde musici voor vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek naar en publicatie over de geschiedenis van de Universiteit Leiden

  Het fonds ondersteunt onderzoek naar en publicatie over de geschiedenis van de Universiteit Leiden.  

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op de verbetering en vernieuwing van de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

  Financiële ondersteuning gericht op de verbetering en vernieuwing van de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen met psychische of psychiatrische problemen die niet afdoende geholpen kunnen worden door de huisarts, maar die ook niet opgenomen hoeven te worden. Er is jaarlijks ca. € 17.500 subsidie beschikbaar....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in de regio Zuid-Holland, Duin- & Bollenstreek

  Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie militairen en oud-militairen en aan hun nagelaten betrekkingen

  Het verlenen van steun aan militairen en oud-militairen en aan hun nagelaten betrekkingen die in behoeftige omstandigheden verkeren....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instandhouding en stimuleren natuurlijke flora

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud in Nederland, waarbij voorrang wordt verleend aan projecten die de instandhouding en stimulering van de natuurlijke flora beogen....

 10. Subsidies, Fondsen, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen, Private equity en Venture Capital

  Financiering van projecten en bedrijven, actief in ontwikkelingslanden en opkomende markten

  Nederlandse ontwikkelingsbank, gericht op investeringen in ontwikkelingslanden en opkomende markten (emerging markets). Focus op de financiele sector, energiesector, voeding en water en agribusiness. Daarnaast mede uitvoerder van het FOM (Fonds Opkomende Markten)....

Pagina's