Subsidies en fondsen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

 1. Subsidies

  Subsidie ggz instellingen

  Subsidie voor Ggz-instellingen voor het opzetten van lokale of regionale initiatieven waarbij Ggz-instellingen zich richten op preventie in de wijk om maatschappelijke uitval als gevolg van ggz-problematiek te voorkomen en de mentale gezondheid en veerkracht van burgers te vergroten. Zowel cliënten- als naasten(organisaties) dienen deel uit maken van de projectgroep. De subsidie bedraagt €50...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderwijs, onderzoek, geestelijke en lichamelijke gezondheid en sociale en charitatieve projecten

  Financieel ondersteunen van goede doelen, vooral op het gebied van de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en onderwijs in binnen en buitenland. Jaarlijks wordt er tussen de 110.000 en 150.000 euro verstrekt. De subsidie ligt gemiddeld tussen de 1.000 en 75.000 euro per aanvrager....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor mensen met een psychiatrische handicap

  Subsidie voor mensen met een psychiatrische handicap, gericht op hun maatschappelijk functioneren en instellingen die gericht zijn op mensen met een psychiatrische handicap....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten voor zorg en welzijn in de regio Den-Haag

  Het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten voor zorg en welzijn in de regio Den-Haag....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen op het gebied van gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van de gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek die niet uit de reguliere financieringsstromen kunnen worden gefinancierd. Het ingediende project heeft bij voorkeur een innovatief karakter en heeft bijvoorbeeld betrekking op de versterking van het cliëntenperspectief in de zorg- en dienstverlening, verbetering van...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie zorg en welzijn, regio Heerlen

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van welzijn in Heerlen en Parkstad. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, onderwijs en de opvang van en hulp aan maatschappelijk achtergestelde groepen

  Financiële ondersteuning van kleinschalige initiatieven op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, onderwijs en de opvang van en hulp aan maatschappelijk achtergestelde groepen. Ook is er voor culturele activiteiten subsidie mogelijk. Subsidies variëren van € 500 tot € 2.000 per jaar.  ...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor het verbeteren van de gezondheid en/of het welzijn van dieren

  Financiële ondersteuning van projecten die een structurele bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid en/of het welzijn van dieren en het milieu. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie projecten gericht op mensen met een geestelijke -en/of lichamelijke beperking

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op mensen met een geestelijke -en/of lichamelijke beperking en ondersteuning van andere algemeen nut beogende instellingen in Nederland en het buitenland....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie kansrijke sociale of culturele projecten

  Financiële bijdrage in de vorm van subsidies of giften aan kansrijke sociale of culturele projecten, waarvoor geen of onvoldoende overheidssubsidie beschikbaar is. Projecten moeten een duidelijk toegevoegde waarde hebben voor het sociale en/of culturele leven. Per jaar is er ca. € 527.000 beschikbaar.  Het werkgebied van het fonds richt zich primair op regio Schiedam/Vlaardingen en verder...

 11. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van de gezondheidszorg

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten op het gebeid van de gezondheidszorg. Het kan daarbij om directe zorg gaan, maar ook om scholing, onderzoek, ondersteunende zorg, hulpmiddelen, instrumentarium etc....

 12. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ambulante jeugdzorg en voor vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. ...

 13. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die mensen helpen om een betere greep op hun gezondheid te krijgen

  Financiële ondersteuning van projecten die mensen helpen om een betere greep op hun gezondheid te krijgen en die bijdragen aan fysieke, mentale en sociaal-maatschappelijke conditieverbetering. Jaarlijks is er ca. € 150.000,- euro subsidie beschikbaar....

 14. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op de verbetering en vernieuwing van de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

  Financiële ondersteuning gericht op de verbetering en vernieuwing van de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen met psychische of psychiatrische problemen die niet afdoende geholpen kunnen worden door de huisarts, maar die ook niet opgenomen hoeven te worden. Er is jaarlijks ca. € 17.500 subsidie beschikbaar....