Subsidies en fondsen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

 • Subsidies

  Subsidie voor niet-acute hulp aan mensen met een ondersteuningsbehoefte op meerdere levensgebieden

  Het doel van deze subsidieoproep is om de toeleiding van personen met onbegrepen gedrag naar passende zorg en ondersteuning te verbeteren en aanraking met politie en justitie zoveel mogelijk te...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ambulante jeugdzorg en voor vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op financiële ondersteuning van onderzoek en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg, waaronder verslavingszorg

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op herstelondersteunende zorg voor zorggebruikers in de maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg, waarbij het doel is dat zorggebruikers...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderwijs, onderzoek, geestelijke en lichamelijke gezondheid en sociale en charitatieve projecten

  Financieel ondersteunen van goede doelen, vooral op het gebied van de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en onderwijs in binnen en buitenland. Jaarlijks wordt er tussen de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten voor zorg en welzijn in de regio Den-Haag

  Het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten voor zorg en welzijn in de regio Den-Haag, die toegevoegde waarde hebben voor het bestaande aanbod. De aanvrager kan een stichting, vereniging...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie kansrijke sociale of culturele projecten, met name voor jongeren en ouderen

  Financiële bijdrage in de vorm van subsidies of giften aan kansrijke sociale of culturele projecten, waarvoor geen of onvoldoende overheidssubsidie beschikbaar is. Het fonds richt zich vooral op...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen op het gebied van gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek

  Financiële ondersteuning van projecten van zorgorganisaties in de regio Gooi-en Vechtstreek die, bij voorkeur, een aantoonbare meerwaarde hebben voor mensen met een langdurende en intensieve...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie zorg en welzijn, regio Heerlen

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van welzijn in Heerlen en Parkstad. Je kunt de subsidie online aanvragen. Toepassing Het fonds verstrekt subsidie aan projecten die het welzijn...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking en behoud natuur en fauna

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op mensen met een geestelijke -en/of lichamelijke beperking of aandoening. Daarnaast ondersteunt het fonds organisaties die bedreigde...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die mensen helpen om een betere greep op hun gezondheid te krijgen

  Financiële ondersteuning van projecten die de inwoners van Rijnmond helpen om een betere greep op hun gezondheid te krijgen en die bijdragen aan fysieke, mentale en sociaal-maatschappelijke...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie gericht op de verbetering en vernieuwing van de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

  Financiële ondersteuning gericht op de verbetering en vernieuwing van de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg. Deze zorg is bedoeld voor mensen met psychische of psychiatrische problemen die niet...