Subsidies en fondsen voor Bedrijf starten

 1. Subsidies

  Subsidieregeling voor jonge landbouwers om te investeren in gebouwen, grond, machines en verplaatsbare installaties

  Subsidieregeling voor jonge landbouwers die jonger zijn dan 41 jaar in het jaar van de eerste aanvraag door een extra bedrag in het betalingsrecht zodat ze kunnen investeren in gebouwen, grond, machines en verplaatsbare installaties....

 2. Financieringen en kredieten, Achtergestelde leningen, Private equity en Venture Capital

  Financiering van kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland

  Financiering van kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland in de vorm van aandelenkapitaal en/of achtergestelde leningen. ...

 3. Financieringen en kredieten, Microkrediet

  Microkrediet Amsterdam

  Microkrediet Amsterdam is een lening van maximaal € 35.000,- voor Amsterdamse ondernemers....

 4. Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital

  Financiering duurzame technologie en innovaties

  Gericht op de financiering van innovatieve ondernemers in een vroege levensfase die een duurzame technologie willen commercialiseren of versneld willen laten groeien en financiering van technieken die het de consument mogelijk maakt duurzamer te wonen, werken, reizen en ontspannen. ...

 5. Fondsen, Financieringen en kredieten, Informal Investors, Private equity en Venture Capital

  Subsidie voor etnische en kleurrijke ondernemers met groeiplannen

  Financiering van "kleurrijke" ondernemers met groeiplannen. Suikeroom koppelt ambitieuze ‘kleurrijke’ ondernemers met concrete groeiplannen aan kapitaalkrachtige gevestigde ondernemers die kapitaal ter beschikking willen stellen. Financieringsbedragen tussen ca. € 25.000,- en € 100.000,-....

 6. Financieringen en kredieten, Microkrediet

  Microkrediet voor startende en doorstartende ondernemers

  De Provincie Gelderland heeft een voor startende en doorstartende ondernemers aantrekkelijke financieringsregeling: Microkrediet Gelderland. Deze regeling helpt startende en groeiende ondernemers, die nog niet langer bezig zijn dan vijf jaar, aan een krediet van maximaal € 35.000,-....

 7. Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital, Fiscale regelingen

  Financiering van je bedrijf via een geldlening van een particulier via durfkapitaal, waarbij de lening kan worden kwijtgescholden

  Financiering van je bedrijf via een geldlening van een particulier (durfkapitaal), waarbij de lening kan worden kwijtgescholden als de lening niet kan worden terugbetaald. De aftrekmogelijkheid van de kwijtschelding is vervallen maar er is een overgangsregeling....

 8. Fiscale regelingen

  Meewerkaftrek

  Als je partner onbetaald meewerkt, kun je na afloop van het jaar een bedrag aftrekken van uw winst: de meewerkaftrek. Je moet dan wel voldoen aan het urencriterium. ...

 9. Fiscale regelingen

  Startersaftrek

  De Startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Je kunt het bedrag van de startersaftrek bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek optellen....

 10. Prijzen

  Prijs voor innovatief ondernemerschap

  Prijs voor innovatief ondernemerschap. Ieder jaar is er € 25.000,- beschikbaar voor het beste businessplan met de grootste impact. Bovendien ontvangen de top 10 van de laatste ronde een uitnodiging om deel te nemen aan een financieringsprogramma....

 11. Subsidies, Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital

  Financiering van kansrijke startende en groeiende bedrijven in het MKB, Limburg

  Regionale ontwikkelingsmaatschappij, gericht op het stimuleren van de economische structuurversterking in Limburg. Met een aantal fondsen actief in het financieren van kansrijke startende en groeiende bedrijven in het MKB. Focus op de industrie, logistiek, agro/food, materials, smart services en healthcare....

 12. Informal Investors

  Investeringsnetwerk met succesvolle (ex) ondernemers

  Toegang tot een omvangrijk investeerdersnetwerk met succesvolle (ex-)ondernemers. Naast kapitaal, kunnen zij met hun kennis ervaring en netwerk bijdragen aan het succes van je onderneming. Het beschikbare kapitaal ligt tussen de € 100.000 en € 2.000.000....

 13. Subsidies, Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen

  Bedrijfsfinanciering waarbij de overheid borg staat

  Bedrijfsfinanciering waarbij de overheid borg staat, zodat de banken eerder een lening geven. De regeling is bijvoorbeeld interessant wanneer je wel bedrijfsfinanciering bij de bank wilt afsluiten maar niet genoeg zekerheden kunt bieden richting bank. De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen. ...

 14. Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital

  Verstrekt risicodragend kapitaal aan veelbelovende startende- en doorstartende ondernemingen in Flevoland

  Verstrekt risicodragend kapitaal aan veelbelovende startende- en doorstartende ondernemingen in Flevoland, die moeilijkheden ondervinden bij het financieren van hun initiatief in de markt. Deze twee fondsen stellen daarmee jonge bedrijven in staat om businessplannen te realiseren of te versnellen....

 15. Financieringen en kredieten, Achtergestelde leningen, Private equity en Venture Capital

  Financiering van innovatieve en groeiende bedrijven

  Verstrekken van financieringen in de vorm van leningen en aandelenkapitaal aan innovatieve ondernemers en ondernemers die willen groeien....

 16. Financieringen en kredieten, Private equity en Venture Capital

  Financiering van snelgroeiende technologiebedrijven

  Early stage financier van baanbrekende innovaties op het gebied van cleantech die meetbare meerwaarde opleveren op het gebied van duurzaamheid van mensen en hun omgeving. Financier van snelgroeiende technologiebedrijven....

 17. Financieringen en kredieten, Microkrediet

  Financiering van startende en bestaande ondernemers

  Financiering voor startende en bestaande ondernemers bij het succesvol (door)starten van hun bedrijf via financieringen. Naast microkredieten verstrekt het fonds ook mkb-kredieten. Er is geen winstoogmerk....

 18. Financiering en kredieten

  MKB Kredietfaciliteit Gelderland

  MKB Kredietfaciliteit Gelderland is een laagdrempelig kredietinstrument dat kan functioneren als hefboom voor aanvullende financiering. Die aanvullende financiering kan urgente liquiditeitsproblemen opheffen en de benodigde financiële armslag geven om kansrijke bedrijven door de crisis heen te helpen....

 19. Financiering en kredieten, Financieringen en kredieten

  Financiering voor ondernemingen die een lening nodig hebben maar niet terecht kunnen bij de commerciële banken

  Interessante financieringsmogelijkheid voor ondernemingen die een lening nodig hebben maar niet terecht kunnen bij de commerciële banken. De looptijd van deze financiering is vijf jaar en het maximaal te verstrekken krediet bedraagt € 100.000,-....

 20. Subsidies

  Subsidie voor ondersteuning startende ondernemers in Overijssel

  Subsidie om gemeenten in Overijssel te stimuleren en te faciliteren in het organiseren van een eerstelijns ondersteuningstructuur voor de startende ondernemer....

 21. Subsidies

  Subsidie voor ondersteuning startende ondernemers, Overijssel

  Subsidie om gemeenten in Overijssel te stimuleren en te faciliteren in het organiseren van een eerstelijns ondersteuningstructuur voor de startende ondernemer....

 22. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor goede doelen die kansen bieden aan kansarmen in Tanzania, Ethiopië of Uganda

  Subsidie voor goede doelen die kansen bieden aan kansarmen in Tanzania, Ethiopië of Uganda, met als doel duurzame armoedebestrijding en levensvreugde. uitgangspunt is liefde, respect en vertrouwen....

 23. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor jongeren in Nederland en ontwikkelingslanden die zich voorbereiden op de uitoefening van een beroep, alsmede voor muziek en onderwijsprojecten in de derde wereld

  Financiële ondersteuning van jongeren in Nederland en in ontwikkelingslanden die zich op het gebied van de techniek of de kunsten voorbereiden op de zelfstandige uitoefening van een beroep of bedrijf. Daarnaast is er financiële ondersteuning mogelijk voor projecten op het gebied van muziek en voor kleinschalige onderwijsgebonden projecten in derde wereldlanden....