Subsidies en fondsen voor Beroepsonderwijs

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van welzijn, kerken, scholen en politieke partijen

  Financiële ondersteuning voor instellingen en projecten gericht op het bevorderen van welzijn van mensen binnen- en buiten Nederland en het steunen van kerken, scholen en politieke partijen. Per jaar...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor voortgezet en middelbaar onderwijs

  Subsidie voor voortgezet en middelbaar onderwijs voor onderwijsdoeleinden en projecten waarvoor geen bekostiging langs reguliere weg, bijvoorbeeld via de overheid, kan worden verkregen. De subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die polarisatie en discriminatie tegen gaan

  Subsidie voor (educatieve) cultuurprojecten die als doel hebben polarisatie en discriminatie tegen te gaan. Het fonds richt zich vooral op projecten met een jonge doelgroep (12-21 jaar) en dan in het...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie opleiding jongeren in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van kwetsbare en financieel minder bedeelde jongeren in ontwikkelingslanden als Kenia, Oeganda, Tanzania of Zambia, zodat ze een (beroeps)opleiding kunnen volgen. Aanvragen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderwijskundige projecten

  Financieel ondersteunen van onderwijskundige projecten in de ruimste zin. Voor steun komen uitsluitend projecten van organisaties in Nederland in aanmerking, met een zekere voorkeur voor Den Haag. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan meer kennis over het levenseinde

  Subsidie voor projecten en activiteiten die bijdragen aan meer kennis over eigen regie op het levenseinde. Het fonds subsidieert o.a. wetenschappelijk en journalistiek onderzoek. onderwijs aan...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor katholiek onderwijs of katholieke scholen

  Financiële ondersteuning voor projecten die op een duurzame manier (de identiteit van) het katholiek onderwijs en katholieke scholen willen bevorderen en/of vernieuwen. Ieder die werkzaam is in of...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van onderwijs, opvoeding en cultuur in ontwikkelingslanden. Het actuele beleid van het fonds is vooral gericht op het ondersteunen van projecten op...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor cultuureducatie van mbo-studenten

  Subsidie voor lokale samenwerkingsprojecten op het gebied van cultuureducatie tussen culturele instellingen, mbo-instellingen en mbo-studenten. Het dient te gaan om projecten met een hedendaags aanbod...

 • Subsidies

  Subsidie oplossen knelpunten arbeidsmarkt

  Subsidie voor het oplossen van de knelpunten op de arbeidsmarkt en de realisatie van een toekomstbestendige en veerkrachtige arbeidsmarkt. De projecten moeten gericht zijn op een leven lang...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Studiebeurs voor een studie of beroepsopleiding

  Particulier studiefonds die renteloze studievoorschotten verstrekt in de vorm van een lening voor de kosten van een studie of beroepsopleiding. Het moet gaan om een eerste, voltijdstudie en je moet...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderwijs in Nederland en scholing en ondersteuning van vrouwen in ontwikkelingslanden

  Jaarlijks is er subsidie beschikbaar voor een project dat betrekking heeft op scholing in het zogenaamde tweedekansonderwijs of onderwijs aan minder kansrijken in de Nederlandse samenleving. Daarnaast...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor educatieve- of beroepsopleidingen voor kansarme jongeren

  Subsidie voor organisaties en projecten die de kansen op werk vergroten voor achtergestelde jongeren. De focus ligt daarbij op educatieprogramma´s die ondersteuning bieden voor academische verbetering...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Microkrediet

  Subsidie voor vakonderwijs en microkredieten in met name ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op vakonderwijs en microkredieten, meestal in de derde wereld. Er is jaarlijks ca. € 60.000 euro aan subsidie beschikbaar. Per aanvraag bedraagt de...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Studiefonds voor mensen met een minimum inkomen

  Financiële ondersteuning voor mensen met een minimum inkomen in de provincie Groningen die de kosten voor een opleiding of de reiskosten niet kunnen opbrengen en niet in aanmerking komen voor een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van kleinschalig onderwijs

  Subsidie voor projecten op het gebied van kleinschalig onderwijs. Voorbeelden van gesubsidieerde projecten zijn de aanschaf van laptops t.b.v. ICT onderwijs, lessen over ondernemerschap, bijlessen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderwijs, in het bijzonder beroepsonderwijs

  Financieel ondersteunen van het onderwijs, in het bijzonder het beroepsonderwijs. Bij voorkeur gaat het om uitgaven die niet vanuit de begroting gedekt kunnen worden. Toepassing Het ondersteunen en/of...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Financiële steun voor projecten gericht op innovatie en duurzaamheid op het gebied van mode, confectie- en textielkunde

  Financiële ondersteuning voor (onderwijs) instellingen ter bevordering van innovatieve en duurzame initiatieven op het gebied van mode, confectie- en textielkunde. In bijzondere gevallen wordt...

 • Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie vervolgopleiding of onderzoek in het buitenland

  Financieel ondersteunen van talentvolle jonge mensen voor vervolgopleiding of -onderzoek in het buitenland, in het bijzonder op het raakvlak van hoger onderwijs en ambacht. De subsidie bedraagt over...

 • Subsidies

  Lumpsum financiering voortgezet onderwijs

  In het voorgezet onderwijs ontvangen schoolbesturen 1 budget voor de personele kosten en de exploitatiekosten van de school. Dit budget heet de lumpsum. Middelbare scholen krijgen daarnaast extra...