Subsidies en fondsen voor Biologische landbouw

 1. Subsidies, Financieringen en kredieten

  Subsidie voor projecten met een positief effect op natuur en milieu

  Wanneer je als ondernemer of organisatie bezig bent met een project met een positief effect op natuur en milieu kun je een 'groenverklaring' aanvragen. Hiermee kun je tegen een lagere rente lenen. ...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan duurzaamheid, een duurzame verandering en levenskwaliteit

  Subsidie voor waardevolle, vernieuwende initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame samenleving en een samenleving met aandacht voor levenskwaliteit....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor duurzaamheid en sociaal ondernemerschap

  Subsidie voor projecten gericht op sociaal ondernemerschap en duurzaamheid. Trefwoorden zijn o.a. biologische landbouw, diervriendelijkheid, gezonde voeding, schone energie, eerlijke handel met ontwikkelingslanden en sociaal ondernemerschap. ...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten en activiteiten in Natuurgebied de Maashorst én gemeenten Uden, Oss, Landerd en Bernheze

  Subsidie voor duurzame projecten en activiteiten op het gebied van natuur, water, milieu, landschap, cultuurhistorie, land en tuinbouw, toerisme & recreatie en leefbaarheid in Natuurgebied de Maashorst én de gemeenten Uden, Oss, Landerd en Bernheze....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die de landbouw ondersteunen, Groningen

  Financiële steun voor projecten die de landbouw ondersteunen. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor eenmalige culturele projecten die o.a. een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en cultuur in het landelijk gebied. ...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en stichtingen uit Tilburg op het gebied van natuur, welzijn voor dieren, sociale cohesie, duurzame biologische landbouw en jongeren

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud, welzijn van dieren, creatieve ontwikkeling van jongeren, duurzame en biologische landbouw en het natuurbehoud en het vergroten van de sociale cohesie. Het jaarlijks schenkingsbedrag kan per jaar verschillen. De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro....

 7. Subsidies, Prijzen

  Subsidie voor herstel biodiversiteit

  Subsidie voor projecten die aantoonbaar bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit in een specifiek gebied en de verbinding tussen boeren en burgers bevorderen. Eén van de belangrijke voorwaarden van deze subsidie is dat de aanvraag moet worden ingediend door een samenwerkingsverband van een of meerdere boer(en) en burgers. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro, en kan worden gebruikt...