Subsidies en fondsen voor Bos

 • Subsidies

  Subsidie aanleg bos

  Subsidie voor gemeenten die een een perceel grond in eigendom hebben dat geschikt is voor de inrichting van een bos. De subsidie heeft betrekking op de voorbereiding en de inrichting van een bos op...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie voor beschermen, verbeteren of herstellen natuur

  Internationale subsidie voor non-profit instellingen wereldwijd voor projecten gericht op het beschermen, verbeteren of herstellen van bedreigde belangrijke soorten, habitats of bredere ecosystemen in...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor op de natuur gebaseerde oplossing waarbij biodiversiteit en ecosysteemdiensten worden ingezet tegen klimaatverandering

  Internationale subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat mensen zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering, waarbij er gebruik wordt gemaakt van biodiversiteit en ecosystemen (EbA). De...

 • Subsidies

  Subsidie biodiversiteit, schoon water, schone lucht en een vruchtbare bodem

  Subsidie om de teruggang van de biodiversiteit een halt toe te roepen en in te zetten op het versterken van de biodiversiteit in het werkgebied van de verstrekker door het aanleggen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor journalistieke projecten over het tropisch regenwoud

  Internationale subsidie voor journalisten voor journalistieke projecten over het tropisch regenwoud, gericht op Amerikaanse of Europese nieuwsmedia. Deze journalistieke projecten kunnen o.a...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan natuur, landschap of cultuurhistorie, regio Utrechtse Heuvelrug

  Financiële ondersteuning voor projecten die bijdragen aan natuur, landschap of cultuurhistorie om de regio Utrechtse Heuvelrug. Toepassing Subsidie voor eenmalige projecten die bijdragen aan natuur...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderzoeksprojecten gericht op het tropisch kronendak

  Het financieel ondersteunen van onderzoek door studenten en/of onderzoekers bij onderzoeksprojecten gericht op het tropisch kronendak. De subsidie bedraagt tussen de € 400 en € 2200. Er zijn...

 • Fondsen,
  Financieringen en kredieten

  Financiering van natuur en landschap en combinaties van natuur met recreatie, duurzame energie, delfstofwinning en zorg

  Geldleningen voor organisaties en ondernemingen die zich inzetten voor de verbeteringen van de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Een lening start vanaf €200.000 euro. Indien je een aanvraag wil...