Subsidies en fondsen voor Chronische aandoeningen

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op meerdere mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte

  Het Revalidatiefonds organiseert en financiert projecten en onderzoeken die gericht zijn op een toegankelijke samenleving. Zij moeten ten goede komen aan meerdere mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Het Revalidatiefonds steunt geen individuen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Financiële ondersteuning voor mensen met een chronische ziekte of beperking

  Financiële ondersteuning voor mensen met een chronische ziekte of beperking die een aanpassing/inrichting van hun woning of een passende vervoersoplossing niet zelf kunnen bekostigen....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kinderen met een handicap, beperking of chronische ziekte

  Financiële ondersteuning voor ouders en verzorgers van een kind met een handicap, beperking of chronische ziekte. Ook instellingen voor gehandicapte kinderen kunnen een subsidie aanvragen. De subsidie is bestemd voor elk soort handicap of chronische ziekte....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie vernieuwende projecten zorg

  Het fonds verstrekt subsidies gerelateerd aan zorg, subsidies gericht op maatregelen ter voorkoming van ziekten en subsidies voor onderzoek ter bevordering van de volksgezondheid....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie revalidatie en (re)integratie van mensen met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of tuberculose

  Het fonds verstrekt financiële steun ten behoeve van projecten, particuliere initiatieven of wetenschappelijke onderzoeken, die bijdragen aan die revalidatie en re-integratie van mensen met een lichamelijke handicap, chronische ziekte of tuberculose. ...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van gezondheidszorg, breed toepasbaar

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van de gezondheidszorg, met een brede toepassing. ...

 7. Fondsen

  Subsidie voor organisaties die zich richten op het ondersteunen van personen en gezinnen die daaraan in maatschappelijke zin behoefte hebben

  Subsidie voor maatschappelijke instellingen en het financieel ondersteunen van particuliere op het gebied van basale levensbehoeften, sociale integratie en activering en arbeid en opleiding in de regio Rijnmond en Drechtsteden. Het afgelopen jaar is er ruim 1,1 miljoen euro besteed aan de doelstellingen van het fonds....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projcten gericht op het welbevinden van kinderen/jongeren

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het welbevinden van kinderen/jongeren of het ondersteunen van instellingen die direct of indirect dit zelfde doel ondersteunen. Het kan gaan om nationale en internationale projecten....

 9. Subsidies

  Subsidie voor aanbieders van zorg of ondersteuning samen met inkopers hiervan

  Subsidie om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuiswonen de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health. De subsidie kan voor drie jaar worden verstrekt. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van aanbieder(s) van zorg of ondersteuning en inkoper hiervan, waarbij de aanvraag gericht...