Subsidies en fondsen voor Internationaal ondernemen en ontwikkelingswerk

 • Subsidies,
  Fondsen

  Internationale subsidie Subsidie voor het verminderen van ongelijkheid in rijkdom en onderwijs

  De internationaal georiënteerde foundation biedt subsidies voor projecten die gericht zijn op het verminderen van ongelijkheden in rijkdom, onderwijs en kansen. De stichting ondersteunt partners die...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor NGO's ter bestrijding van kinderhuwelijken wereldwijd

  Subsidie voor het ontwerp en de primaire gegevensverzameling voor rigoureuze impactevaluaties (liefst gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) ontwerp) om kindhuwelijken en schadelijke praktijken...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor buitenlandse activiteiten voor Nederlandse ontwerpers, architecten en makers

  Nederlandse ontwerpers, architecten en makers kunnen subsidie aanvragen voor een buitenlandse activiteit die bijdraagt aan het versterken van hun internationale praktijk, ervaring en uitwisseling. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleine boeren en duurzame landbouw

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op een of meer kleine boeren. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor organisaties en projecten gericht op innovatie of educatie in duurzame landbouw...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het welzijn van mensen in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het bevorderen van het welzijn van mensen in binnen- en buitenland. Het fonds verstrekt o.a. subsidie aan stichtingen, kerken en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten gericht op basisvoorzieningen rurale gebieden in Afrika

  Financieel ondersteunen van projecten en initiatieven in de rurale gebieden van Afrika gericht op het realiseren van basisvoorzieningen. Hierbij zal getracht worden om samen met lokale partners een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor de allerarmsten in de wereld

  Subsidie voor structurele gezin- en maatschappijondersteunende projecten ten behoeve van de allerarmsten in de wereld. De ondersteunde activiteiten zijn heel divers. Van thuiszorg aan Palestijnen en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen in Amsterdam en voor minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten, gericht op minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden. Ook is er steun mogelijk voor ondernemende jonge mensen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, gericht op het realiseren van voldoende inkomen

  Financieel ondersteunen van projecten in ontwikkelingsgebieden/derdewereldlanden. Hierbij richt het fonds zich met name op projecten die mensen in staat stellen om een inkomen te verdienen, het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. derde wereld, cultuur, gezondheid, welzijn, kunst en cultuur, natuur, milieu en mensenrechten

  Financieel ondersteunen van organisaties die actief zijn op charitatief, sociaal, cultureel en godsdienstig gebied. Op dit moment wordt er subsidie verstrekt aan projecten op het gebied van religie en...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie opleiding jongeren in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van kwetsbare en financieel minder bedeelde jongeren in ontwikkelingslanden als Kenia, Oeganda, Tanzania of Zambia, zodat ze een (beroeps)opleiding kunnen volgen. Aanvragen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Financiële steun voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en anbi instellingen

  Subsidie voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke anbi instellingen, zowel in binnen- als buitenland. Daarnaast is er financiële steun mogelijk voor projecten in...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kinderen in armoede-landen en medische hulp in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor o.a. projecten van hulpverleningsinstanties voor kinderen in armoede-landen en medische hulp in ontwikkelingslanden. Het verstrekkende fonds werkt vanuit een christelijk achtergrond. Per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor charitatieve, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen

  Subsidie voor charitatieve, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. Hierbij richt het fonds zich met name op hulp aan arme en verwaarloosde kinderen in Nederland en het buitenland...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor personen en/of organisaties die hulp nodig hebben

  Subsidie voor personen, groepen en/of organisaties in binnen- en buitenland, die naar het oordeel van het fonds hulp nodig hebben. Per jaar is er ca. € 40.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kinderen, jongeren en ouderen

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op kinderen, jongeren en ouderen, vooral indien zij kansarm of kwetsbaar zijn. Ook andere activiteiten kunnen worden gesteund door de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van natuur en klimaat, medemenselijkheid en publiek belang

  Financiële ondersteuning voor praktische, innovatieve en schaalbare maatschappelijke initiatieven, in Nederland en daarbuiten. Initiatieven dienen te vallen binnen de drie thema´s van het fonds...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie voor studenten uit Azië en Afrika voor volgen van een opleiding in Nederland of het Verenigd Koninkrijk

  Subsidie voor personen uit Azië en Afrika gericht op het volgen van opleidingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk op het gebied van land- en bosbouw, watermanagement, kunst en geneeskunde. Een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor goede doelen in Nederland en buiten Nederland

  Financiële hulpverlening aan mensen in nood en projecten op dit gebied, waar ook ter wereld. De subsidie kan worden aangevraagd door tehuizen en instellingen, goede doelen in Nederland en goede doelen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor onderwijsprojecten en economische projecten in Afrika

  Subsidie voor onderwijsprojecten in Afrika, waarbij de inschakeling van lokaal onderwijzend personeel de voorkeur heeft. Daarnaast richt het fonds zich op het ondersteunen van kleinschalige...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor medische en onderwijsprojecten en medische projecten in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van medische projecten gericht op diagnose, onderzoek, preventie en behandeling en welke projecten moeilijk financierbaar zijn via de reguliere kanalen. Daarnaast financiële...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en instellingen met sociale en ideële strekking

  Financiële ondersteuning van organisaties, instellingen en individuen met als doel mensen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Per jaar is er tussen de € 18.999 en € 34.955 beschikbaar. Je...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het welzijn van dieren

  Financiële ondersteuning voor projecten die zich vooral richten op kinderen en het welzijn van dieren. Ondersteunende organisaties zijn o.a. actief op het gebied van natuurbescherming...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Financieringen en kredieten

  Subsidie voor toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen in Afrika of Zuid Azië

  Financiële steun voor een briljant idee of een bewezen oplossing om de toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen in Afrika of Zuid-Azië te verbeteren. De verstrekker is hierbij met name...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen met een (levensbedreigende) ziekte

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen met een (levensbedreigende) ziekte en voor wetenschappelijk onderzoek naar (levensbedreigende) ziekten bij kinderen. Ook is er subsidie mogelijk voor...