Subsidies en fondsen voor Internationaal ondernemen en ontwikkelingswerk

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor blinden, slechtzienden, organisaties op voor oogheelkundige hulp in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor ernstig visueel beperkte mensen en instellingen die projecten uitvoeren die grotendeels gericht zijn op de belangen van blinden en slechtzienden. Ook is er subsidie beschikbaar voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, en het verstrekken van subsidie aan organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten

  Het financieel steunen van projecten in ontwikkelingslanden die een integrale aanpak hebben van de bestaande problematiek alsmede het steunen van organisaties op het gebied van milieu en mensenrechten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ANBI's, SBBI's en liefdadige, culturele, sociale en wetenschappelijke instellingen en projecten

  Subsidie voor liefdadige, culturele, sociale en wetenschappelijke instellingen, algemeen nut beogende en sociaal belang behartigende instellingen. Er is o.a. subsidie beschikbaar voor organisaties en...

 • Sponsoring

  Sponsoring van projecten gerelateerd aan o.a. water, milieu, oceaan, strand en kunst

  Sponsoring van projecten gerelateerd aan water. Projecten kunnen liggen op het gebied van wetenschap, techniek, kunst, sport of ontwikkelingswerk. Andere kernwaarden die de sponsor graag wil uitdragen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten en algemeen nut beogende projecten in Rotterdam, Nederland en buitenland

  Achter dit relatief anonieme fonds zit een relatief grote gever die in Nederland en het buitenland goede doelen steunt. Per jaar is er ca. € 2.272.559 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor gezondheidszorg, educatie en maatschappelijke en culturele activiteiten

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van gezondheidszorg, educatie, maatschappelijk en culturele activiteiten en cultureel erfgoed. Het fonds richt zich met name op het ondersteunen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bevorderen verkeersveiligheid in ontwikkelingslanden

  Subsidie voor personen en instellingen die de verkeersveiligheid in ontwikkelingslanden bevorderen door het verrichten van onderzoek, het verwerven van kennis (onder andere door het volgen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten met een maatschappelijk belang

  Subsidie voor organisaties en kleinere projecten in binnen- en buitenland met een algemeen maatschappelijk belang en een charitatief karakter. Per jaar is er ca. € 11.176 subsidie beschikbaar. Per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor ontwikkelingsprojecten in Afrika gericht op zelfstandigheid en onafhankelijkheid

  Financiële ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in Afrika gericht op het bevorderen van de (economische) zelfstandigheid en onafhankelijkheid van mensen op het gebied van onderwijs...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten die kinderen een betere toekomst geven, in binnen en buitenland

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op een betere toekomst voor kinderen in binnen- en buitenland. De afgelopen jaren hebben verschillende projecten subsidie ontvangen, waaronder een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociale en culturele projecten, en projecten op het gebied van natuur en landschap

  Financiële ondersteuning van projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector, of op het gebied van natuur en landschap in Maastricht en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op minder bedeelden, met name in ontwikkelingslanden

  Het financieel ondersteunen van charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen die tot doel hebben om de belangen van minder bedeelden te behartigen. Projecten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van klimaat, lokale gemeenschap, vrouwen en meisjes en gezondheidszorg en medisch onderzoek

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten die bijdragen aan een groenere, gezondere en gelukkiger samenleving waarin mensen in harmonie met elkaar en hun omgeving leven. Het fonds richt...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor concrete, kleinschalige projecten in derde wereld landen

  Subsidie voor projecten gericht op een beter bestaan voor de allerarmsten van de wereld. Subsidiemogelijkheden voor projecten op het gebied van o.a. onderwijs, gezondheidszorg, bewustwordingswerk...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor kleinschalige, lokale gezondheidszorgprojecten in Afrika

  Microgiften voor kleinschalige, lokale gezondheidszorgprojecten in Afrika. Hierbij richt het fonds zich met name op Uganda, Kenya, Burkina Faso, Ghana en Malawi. De lijst van landen die in aanmerking...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in Nederland en ontwikkelingswerk in ontwikkelingslanden

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op godsdienst, geloven, cultuur, sport en bewegen, natuur en milieu, sociaal-maatschappelijke projecten (liefdadigheid)...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het welzijn van mensen en dieren in binnen- en buitenland

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het welzijn van dieren in Nederland en internationaal, zoals het redden van dieren en dierenopvang. Daarnaast richt het fonds zich op het financieel...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten en initiatieven van medische, educatieve, sociale en culturele aard

  Subsidie voor projecten en initiatieven van medische, educatieve, sociale en culturele aard, gericht op kinderen in de regio Haarlem/ Kennemerland en kinderen in ontwikkelingslanden. Per jaar is er ca...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op zelfvoorziening en voedselvoorziening in met name ontwikkelingslanden

  Subsidie voor projecten in met name ontwikkelingslanden die mensen met beperkte middelen de mogelijkheid bieden om in hun eigen voedselvoorziening te voorzien en zo een zelfredzamer leven te leiden...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor gezondheidszorg, medisch onderzoek, innovatie en humanitaire en ontwikkelingshulp

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het verbeteren van de (medische)gezondheidszorg en het stimuleren van medisch onderzoek en innovatie en het bieden van humanitaire en ontwikkelingshulp...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op kinderen in achterstandssituaties over de hele wereld, waarbij het verstrekkende fonds een voorkeur heeft voor langlopende of terugkerende projecten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen in Nederland en het buitenland

  Directe en indirecte financiële voor steunbehoevende personen en sociaal charitatieve, godsdienstige en maatschappelijke instellingen. De financiële ondersteuning is gericht op meerdere continenten...

 • Sponsoring

  Sponsoring van maatschappelijke projecten

  Sponsoring van maatschappelijke projecten die gericht zijn op het verbeteren van de economische- een leefomstandigheden in landen waar dit nodig is, of een bijdrage leveren aan de maatschappij...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van kansarme kinderen, ontwikkelingslanden, natuur en landschap en sociale en culturele projecten

  Financieel ondersteunen van mensen en projecten gericht op mensen in knelsituaties, kansarme kinderen, projecten in ontwikkelingslanden, versterking van natuur en landschap en initiatieven op sociaal...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie welzijn en leefomstandigheden ouderen

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op kwetsbare ouderen en het verbeteren van de leefomstandigheden van met ouderen in Nederland. Projecten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van...