Fondsen

1566 resultaten gevonden

 1. Fondsen, Beurzen

  Studiebeurzen voor studenten hoger onderwijs met Friese (voor)ouders

  Studiebeurzen voor studenten hoger onderwijs met Friese (voor)ouders. De kandidaat dient een studie te volgen aan een erkende instelling voor hoger onderwijs in Nederland....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van spastici in Nederland

  Het bevorderen van het lichamelijk en geestelijk welzijn van spastici in Nederland en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt. Om dit doel te verwezenlijken worden projecten gesteund in een vrij breed spectrum. Dit varieert van wetenschappelijk onderzoek tot projecten die te maken hebben met sociaal en fysiek functioneren van spastische kinderen....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor monumenten en belangrijke gebouwen in de omgeving van Loenen

  Financiële ondersteuning van monumenten en belangrijke gebouwen in de omgeving van Loenen. Toepassing Subsidie voor monumenten en belangrijke gebouwen in de omgeving van Loenen. Werkgebied Loenen e.o. Aanvragen Zie contactgegevens.  

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie onderzoek diergedrag

  Subsidie voor ondersteuning van onderzoek in de gedragsbiologie en de vergelijkende psychologie voor zover diergedrag centraal staat....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden

  Dit fonds heeft als doel de vooraanstaande positie van de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden te handhaven en te versterken. Aanvragen De Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) beslist over besteding

 6. Fondsen, Prijzen

  Prijs voor Frans literair werk

  Driejaarlijkse prijs voor de beste vertaling van een Frans literair werk in het Nederlands. Aan deze prijs is een bedrag van € 40.000,- verbonden....

 7. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Beurzen voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière

  Persoonsgebonden beurzen voor talentvolle hart- en vaatonderzoekers in verschillende stadia van hun carrière. De beurs biedt jonge onderzoekers de kans om onderzoek te doen naar hart- en vaatziekten. Met deze beurs wil men hen stimuleren zich verder te ontwikkelen als hart- en vaatwetenschapper....

 8. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Beurs voor studie of onderzoek aan de Queen’s University in Kingston, Ontario, Canada

  Jaarlijks wordt een geschikte en begaafde Leidse student door het fonds in staat gesteld om zijn of haar studie voort te zetten of wetenschappelijk onderzoek te doen aan de Queen’s University in Kingston, Ontario, Canada....

 9. Subsidies, Fondsen

  Bevordering van de Friese taal en cultuur

  Fonds gericht op bevordering van de Friese taal en cultuur. Toepassing Het fonds is gericht op de bevordering van de Friese taal en cultuur. De website en communicatie van het fonds is in het Fries, zie verder de website. Aanvragen Zie contactgegevens.

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kampen en vakanties voor kwetsbare kinderen en jongeren

  Financieel ondersteunen van kampen en vakantieactiviteiten die worden georganiseerd door organisaties uit Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties uit deze regio....

Pagina's