5 superinteressante subsidies en fondsen voor vluchtelingen en asielzoekers

Wellicht meer dan ooit zijn particuliere initiatieven voor vluchtelingen en asielzoekers nodig. Gelukkig zijn er voldoende fondsen die initiatieven op dit gebied ondersteunen. Onderstaand een overzicht met vijf superinteressante fondsen die o.a. projecten op het gebied van asielzoekers en vluchtelingen ondersteunen. Daarnaast geven we je een lijstje met nog meer subsidies op dit gebied.

Subsidie voor slachtoffers van een oorlog

Dit fonds verstrekt financiële hulp aan slachtoffers van een oorlog. Vaak zijn dat mensen, die in beginsel hun leven in Nederland weer oppakken en hier hun toekomst tegemoet zien. Ze zijn hier tijdelijk, of voor langere tijd. Ze moeten hun draai zien te vinden in een voor hen vreemde omgeving met een andere taal en cultuur.

De aanvragen bestrijken een breed scala aan verzoeken, zoals:

 • Reiskosten voor juridische bijstand
 • Leges verblijfsdocumenten
 • Kosten medische hulp, onderwijs etc.
 • Cursuskosten om trauma's te verwerken
 • Sportbenodigdheden, die helpen om door middel van sport deel te nemen aan het leven in Nederland

De subsidie is van toepassing in heel Nederland.

Financiële ondersteuning voor kwetsbare mensen en (minderjarige) vluchtelingen

Het fonds biedt financiële ondersteuning aan gezinnen om, bijvoorbeeld, de kosten te dekken voor vertaalwerkzaamheden die nodig zijn voor gezinshereniging en alle andere mogelijke kosten die zich kunnen voordoen bij de totstandkoming van gezinshereniging van nieuwkomers (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben verkregen) waarop geen beroep kan worden gedaan op ondersteuning door overheidsinstellingen of andere organisaties.

Vanaf het moment dat de vluchteling een verblijfsvergunning heeft gekregen, wordt gewerkt aan de gezinshereniging. Dit kan een lange procedure zijn.
Heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst de overkomst van gezinsleden goedgekeurd, dan moet de hier reeds wonende partner/ ouder nog veel regelen. Soms moet de partner in het verre land of in Nederland extra uitgaven doen aan het vertalen van documenten nodig voor de gezinshereniging.

Deze kosten komen tegenwoordig meestal voor rekening van de vluchteling hier, die gewoonlijk van zijn bijstandsuitkering voor één persoon zijn hele familie onderhoudt.

Het fonds streeft er naar jaarlijks ca. 30 gezinsherenigingen financieel te ondersteunen.

De subsidie is van toepassing in heel Nederland.

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op mensen in nood, wereldwijd

Wereldwijd financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op mensen in nood, zoals vluchtelingen of slachtoffers van rampen.
Daarnaast steun voor onderwijs, onderzoek en wetenschap, kunst en cultuur en het bevorderen van welzijn.

De subsidie is van toepassing in heel Nederland.

Subsidie mobiliteit kwetsbare groepen

Nieuw fonds dat zich richt op het financieel ondersteunen van projecten en initiatieven die de fysieke mobiliteit van kwetsbare groepen in de samenleving helpt te verbeteren. 
Door het bestrijden van zogeheten ‘mobiliteitsarmoede’ wordt het sociaal isolement van deze doelgroepen verkleind, en worden de kansen op onderwijs, arbeidsmarkt en een betere gezondheid vergroot. 

Onder kwetsbare groepen verstaan we in dit geval ook vluchtelingen en asielzoekers.
De subsidie is van toepassing in heel Nederland.

Subsidie voor instellingen en projecten op het gebied van o.a jeugdzorg, gezondheidszorg, maatschappelijk werk, ouderenzorg, vluchtelingen en opvanghuizen

Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van o.a. jeugdzorg, gezondheidszorg, bevorderen van de integratie, mensen met een beperking, maatschappelijk werk, ouderenzorg, vluchtelingen, opvanghuizen voor o.a. verslaafden, GGZ-cliënten, jongeren en vrouwen, groepsvakanties voor o.a. jongeren en kinderen in achterstandsituaties, ouderen en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en projecten op het gebied van werkgelegenheid en toeleiding naar werk.

De subsidie is van toepassing in heel Nederland.

Tip: Kijk ook naar andere relevante subsidies en fondsen
Projecten op het gebied van asielzoekers en vluchtelingen vallen bij veel subsidieverstrekkers en fondsen onder maatschappelijke activiteiten.
Hier kun je een overzicht vinden met subsidies en fondsen voor maatschappelijke projecten.

Meer subsidies voor vluchtelingen

Onderstaand een lijstje met subsidieverstrekkers en fondsen, gericht op o.a. vluchtelingen.

 • Subsidie voor ontwikkelingswerk, noodhulp en vluchtelingenhulp

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten om mensen in kansarme regio's naar economische zelfstandigheid te helpen. Daarnaast verstrekt het fonds incidentele nood- en vluchtelingenhulp....

 • Subsidie voor humanitaire en maatschappelijke organisaties

  Financieel ondersteunen van organisaties op godsdienstig, charitatief, sociaal, cultureel en wetenschappelijk terrein. Het fonds verstrekt hoofdzakelijk subsidies aan stichtingen met een...

 • Subsidie onderzoek sociaal- en psychoseksuele ontwikkeling van vluchtelingenjongeren

  Subsidie voor onderzoek naar de sociaal- en psychoseksuele ontwikkeling van vluchtelingenjongeren, om zo o.a. inzicht te krijgen in de manier waarop de vlchtelingenhistorie de psycho-seksuele...

 • Subsidie voor onderwijs, cultuur en samen leven

  Subsidie voor projecten op het gebied van onderwijs, cultuur en samen leven, die als doel hebben om een duidelijke verandering of verbetering te realiseren, en op het oog innovatief zijn. Het...

 • Subsidie vluchtelingenwerk

  Subsidie voor de ondersteuning van activiteiten die de positie van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving verbeteren. Daarbij gaat het om projecten die door vluchtelingenorganisaties verzorgd...

 • Toon meer resultaten