Top: subsidie voor gezinshereniging vluchtelingen

Zodra een vluchteling een verblijfsvergunning heeft kan er worden gewerkt aan gezinshereniging. Tegenwoordig komen deze kosten meestal voor rekening van de vluchteling hier. Maar wat als je als vluchteling niet deze financiële middelen hebt? Dit super sympathieke fonds probeert jaarlijks ca. 30 vluchtelingen financieel te helpen met de gezinshereniging

Financieel ondersteunen gezinshereniging

Het fonds biedt financiële ondersteuning aan gezinnen om, bijvoorbeeld, de kosten te dekken voor
vertaalwerkzaamheden die nodig zijn voor gezinshereniging en alle andere mogelijke kosten die zich kunnen voordoen bij de totstandkoming van gezinshereniging van nieuwkomers (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben verkregen) waarop geen beroep kan worden gedaan op ondersteuning door overheidsinstellingen of andere organisaties.

Partner en kinderen achtergelaten

De meeste vluchtelingen, die in onze gemeenten komen wonen, hebben hun partner en/of kinderen achtergelaten.

Vanaf het moment dat de vluchteling een verblijfsvergunning heeft gekregen, wordt gewerkt aan de gezinshereniging. Dit kan een lange procedure zijn.
Heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst de overkomst van gezinsleden goedgekeurd, dan moet de hier reeds wonende partner/ ouder nog veel regelen. Soms moet de partner in het verre land of in Nederland extra uitgaven doen aan het vertalen van documenten nodig voor de gezinshereniging.

Deze kosten komen tegenwoordig meestal voor rekening van de vluchteling hier, die gewoonlijk van zijn bijstandsuitkering voor één persoon zijn hele familie onderhoudt.

Het fonds streef er naar om 30 gezinsherenigingen per jaar te ondersteunen.

Aanvragen

Men kan de financiële steun per aanvraagformulier aanvragen.