Subsidie voor diepgravende journalistiek

Ben je journalist of werkzaam in de media media (krant, radio, tv, internet etc.) dan heb je nu de kans om subsidie aan te vragen om diepgravend journalistiek onderzoek te doen naar een actueel onderwerp in de Groninger samenleving en daarover te publiceren. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000,- per aanvraag.

Over de subsidie

De subsidie is bedoeld om verscheidene regionale media (krant, radio, tv, internet etc.) de kans te geven een journalistieke verdiepingsslag te maken op een actueel onderwerp in de Groningse samenleving. Met het Mediafonds willen wij een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek.

Het Mediafonds is een onderdeel van het provinciale cultuurbeleid en één van de instrumenten in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020. 

Wie kan subsidie aanvragen

Rechtspersonen en natuurlijke personen, werkzaam in de media (krant, radion, tv, internet, etc.) kunnen voor subsidie in aanmerking komen. 

Hoeveel subsidie kan je aanvragen

Je kunt maximaal € 50.000,- subsidie aanvragen.
De subsidie bedraagt niet meer dan 25% van de totale subsidiabele kosten uit de begroting. 

Aan welke voorwaarden moet je zoal voldoen

  • De activiteiten betreffen een journalistieke verdiepingsslag op een actueel onderwerp in de Groningse samenleving. Dit mag een lokaal onderwerp zijn, als het maar wel een bovenlokale impact heeft. Het moet dus aansprekend zijn voor een bovenlokale doelgroep in Groningen.
  • De aanvrager toont in het projectplan aan dat er sprake is van aangetoonde bovenlokale verspreiding middels een reguliere media uiting dan wel een breed online draagvlak. Alleen een website inrichten is niet voldoende. Om te voldoen aan dit 'zichtbaarheidscriterium' kan ook worden samengewerkt. Een lokale krant of zzp'er kan bijvoorbeeld samenwerken met een regionale krant, een omroep of commercieel mediabedrijf met provinciaal bereik.
  • De aanvrager toont in het projectplan aan dat er sprake is van kwalitatief hoogstaande, onafhankelijke journalistiek. Journalistieke onderzoek graaft dieper dan het stellen van voor de hand liggende journalistieke kritische vragen. Het geeft de inwoners diepgaand inzicht in een (nieuwe) maatschappelijke ontwikkeling of draagt bij aan de oplossing van een (nieuw) maatschappelijk probleem. 

Wanneer kan ik de subsidie aanvragen

Je kunt de subsidie jaarlijks voor 1 april of 1 oktober aanvragen.

Aanvragen subsidie

Ga naar de subsidieregeling.