2 Miljoen subsidie beschikbaar voor restauratie en herbestemming monumenten en karakteristieke bouwwerken

Voor de restauratie en herbestemming van rijksmonumenten en karakteristieke bouwwerken in Friesland is dit jaar 2 miljoen euro subsidie beschikbaar. De subsidie is tevens beschikbaar voor onderhoud van rijksmonumentale molens, nevengebruik van kerken, bouwhistorisch onderzoek en herbestemmingsverkenningen.

De Subsidieregeling monumenten Friesland is niet bedoeld voor panden die oorspronkelijk zijn gebouwd als woning. Voor rijksmonumentale en karakteristieke woningen kunnen wel laagrentende leningen aangevraagd worden bij het Nationaal Restauratiefonds.

Investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân

Het geld voor karakteristieke bouwwerken komt uit het investeringsprogramma Wurkje foar Fryslân. Er is onderzocht welke panden in deze categorie vallen aan de hand van bestaande inventarisaties. Het gaat om gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden uit bestemmingsplannen en speciale soorten zoals industrieel erfgoed, zuivelfabrieken en transformatiestations. Het doel is het stimuleren van particuliere investeringen voor deze groep niet-rijksmonumenten en van het gemeentelijk monumentenbeleid.

Meer informatie

Subsidieregeling monumenten Friesland