20.000 euro om jonge illustratoren een duwtje in de goede richting te geven

Jonge startende illustratoren die zich richten op illustraties/tekenkunst kunnen een duwtje in de goede richting krijgen, waarmee ze een bijzonder project kunnen uitwerken, dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn. In totaal kunnen drie jonge illustratoren elk 20.000 euro ontvangen, uit te keren in vier termijnen. Je kunt je tot 22 augustus aanmelden.

Prijzen om startende vakmensen een duwtje in de goede richting te geven

De prijzen ter waarde 20.000 euro worden eens per twee jaar uitgereikt aan maximaal drie jonge illustratoren. De illustratoren hoeven niet per se kinderboekillustratoren te zijn.

De prijzen zijn bedoeld om startende vakmensen een duwtje in de goede richting te geven, door een bedrag beschikbaar te stellen waarmee zij een bijzonder project kunnen uitwerken, dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn.

Belangrijkste voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De prijzen kunnen beschikbaar worden gesteld aan beginnende illustratoren wier werk tot de illustratie-/tekenkunst gerekend kan worden
 • In aanmerking komen illustratoren die niet langer dan drie jaar zijn afgestudeerd aan een erkende (kunst-) academie, waarbij je maximaal twee keer kunt meedingen naar de prijzen
 • De maximum leeftijd is 29 jaar
 • Onder de beoordeling valt werk dat – al dan niet gepubliceerd – niet ouder is dan drie jaar, teruggerekend vanaf de datum waarop de prijzen worden toegekend
 • Een illustrator kan niet meer dan eenmaal een Fiep Westendorp Stimuleringsprijs ontvangen
 • Projecten waarvoor een Fiep Westendorp Stimuleringsprijs is toegekend, dienen in principe binnen twee jaar na toekenning van de prijs te zijn afgerond
 • Van de winnende illustratoren wordt verwacht dat zij een presentatie geven van het project tijdens de Fiep Westendorp Biënnale

Aanvragen

Je kun je tot 22 augustus aanmelden.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media

Natuurlijk zijn er veel meer subsidies en fondsen voor kunst en cultuur.
Onderstaand alvast een actueel overzicht.

 • Subsidie voor wetenschap, sociaal maatschappelijke projecten en kunst en cultuur

  Subsidie voor projecten op het gebied van onderwijs, kunst en wetenschappen, volksgezondheid, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en maatschappelijk werk, alsmede wetenschappelijke...

 • Subsidie voor instellingen en projecten gericht kunst, cultuur, gezondheid, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu en wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op verbetering van de lokale of regionale samenleving. Het fonds richt zich hierbij met name op kleinschalige projecten op het gebied van kunst, cultuur en...

 • Subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek en cultuur

  Financieel ondersteuning van medisch wetenschappelijk onderzoek, vooral op het gebied van orthopedische chirurgie. Daarnaast financiële ondersteuning van culturele projecten. In voorkomende...

 • Subsidie voor kunstenaars bij de uitoefening van hun beroep

  Financieel ondersteunen van beoefenaars van diverse kunstvormen bij de uitoefening van hun beroep. Het gaat hierbij om alle kunstdisciplines....

 • Subsidie ontwerpers en vormgevers

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Voor de resterende twee...

 • Toon meer resultaten