20.000 euro om jonge illustratoren een duwtje in de goede richting te geven

Jonge startende illustratoren die zich richten op illustraties/tekenkunst kunnen een duwtje in de goede richting krijgen, waarmee ze een bijzonder project kunnen uitwerken, dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn. In totaal kunnen drie jonge illustratoren elk 20.000 euro ontvangen, uit te keren in vier termijnen. Je kunt je tot 22 augustus aanmelden.

Prijzen om startende vakmensen een duwtje in de goede richting te geven

De prijzen ter waarde 20.000 euro worden eens per twee jaar uitgereikt aan maximaal drie jonge illustratoren. De illustratoren hoeven niet per se kinderboekillustratoren te zijn.

De prijzen zijn bedoeld om startende vakmensen een duwtje in de goede richting te geven, door een bedrag beschikbaar te stellen waarmee zij een bijzonder project kunnen uitwerken, dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn.

Belangrijkste voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De prijzen kunnen beschikbaar worden gesteld aan beginnende illustratoren wier werk tot de illustratie-/tekenkunst gerekend kan worden
 • In aanmerking komen illustratoren die niet langer dan drie jaar zijn afgestudeerd aan een erkende (kunst-) academie, waarbij je maximaal twee keer kunt meedingen naar de prijzen
 • De maximum leeftijd is 29 jaar
 • Onder de beoordeling valt werk dat – al dan niet gepubliceerd – niet ouder is dan drie jaar, teruggerekend vanaf de datum waarop de prijzen worden toegekend
 • Een illustrator kan niet meer dan eenmaal een Fiep Westendorp Stimuleringsprijs ontvangen
 • Projecten waarvoor een Fiep Westendorp Stimuleringsprijs is toegekend, dienen in principe binnen twee jaar na toekenning van de prijs te zijn afgerond
 • Van de winnende illustratoren wordt verwacht dat zij een presentatie geven van het project tijdens de Fiep Westendorp Biënnale

Aanvragen

Je kun je tot 22 augustus aanmelden.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media

Natuurlijk zijn er veel meer subsidies en fondsen voor kunst en cultuur.
Onderstaand alvast een actueel overzicht.

 • Subsidie voor kansarme kinderen, vooral gericht op deelname aan culturele activiteiten

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten in binnen en buitenland voor kinderen die opgroeien in (kans)arme situaties om hun de kans te bieden deel te nemen aan activiteiten die hun...

 • Subsidie voor projecten op het terrein van kunsten en wetenschap

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van kunst en wetenschap met een doelbewuste multidisciplinaire aanpak. Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar....

 • Subsidie voor projecten gericht op het stimuleren van de sociale, culturele of economische ontwikkeling van vrouwen

  Financieel ondersteuning van projecten gericht op het stimuleren van de sociale, culturele of economische ontwikkeling van Rotterdamse vrouwen. De ondersteuning vanuit het Fonds is gericht op...

 • Subsidie voor muzikale, culturele, sportieve en educatieve projecten

  Subsidie voor projecten die zich richten op muzikale, culturele, sportieve en educatieve charitatieve doelen. Per jaar is er ca. 200.000 euro subsidie beschikbaar....

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten, kunst en cultuur, zorg en welzijn en ontwikkelingswerk

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op minder bedeelden in de maatschappij zoals ouderen, zieken, gehandicapten en zorg behoevende jongeren. Daarnaast is er ondersteuning...

 • Toon meer resultaten