80.000 euro subsidie voor aanleg en beheer van natuur en landschap in Gelderland en Overijssel

Via twee fondsen is er tot eind september 80.000 euro beschikbaar voor de aanleg en beheer van natuur en landschap door particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, agrarische natuurverenigingen en andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer in Gelderland en Overijssel. Nieuwe aanvrager genieten hierbij duidelijk de voorkeur. De subsidie kan online worden aangevraagd.

Subsidie voor aanleg en beheer van natuur en landschap

De subsidie is bestemd voor aanleg en beheer van natuur en landschap, en kan o.a. worden gebruikt voor de aanleg, herstel en herinrichting van kleine landschapselementen, beheer van natuurterreinen en landschapselementen en natuur- en landschapseducatie.

De subsidie kan worden aangevraagd door particulieren en rechtspersonen, zoals besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen.
Hierbij genieten nieuwe aanvragen de voorkeur.
Wanneer je een particuliere aanvrager bent moet je er op letten dat je aanvraag het algemeen nut dient, bijvoorbeeld door openstelling.

Werkgebied

 • Gelderland ten westen van de IJssel
  In de praktijk gaat het hierbij om de Veluwe, Rivierenland en Rijk van Nijmegen.
 • Overijssel, de Achterhoek en Liemers

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Voor mens, natuur, landschap en erfgoed
 • De aanvragende partij beschikt over de benodigde kwaliteit en professionaliteit
 • Het project heeft een helder begin en einde
 • Het project is duurzaam en innovatief
 • De aanvraag moet voorzien zijn van een helder en gedegen plan van aanpak (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden, SMART)
 • De aanvrager moet donateur zijn/worden van SBNK Natuurfonds, voor nog tenminste vijf jaar na toekenning
 • Het initiatief/project heeft een ondernemende aanpak, wat blijkt uit bijvoorbeeld een eigen bijdrage van de initiatiefnemers
 • Voor een bijdrage komen in aanmerking voor ondersteuning o.a.:
  • Aanleg, herstel en herinrichting van kleine landschapselementen
  • Beheer natuurterreinen en landschapselementen
  • Natuur- en landschapseducatie

Wanneer kom je niet in aanmerking

Voor onderstaande activiteiten is geen ondersteuning mogelijk.

 • Aanvragen die betrekking hebben op de financiering van exploitatietekorten
 • Initiatieven met een louter commerciële doelstelling
 • Op zichzelf staande seminars, symposia en conferenties
 • Projecten die betrekking hebben op regulier onderwijs
 • Excursies
 • Initiatieven van overheden, overheidsinstellingen en TBO's
 • Projecten die gerealiseerd kunnen worden door bestaande subsidieregelingen als Groenblauwe diensten of BRIM.

Subsidie

In totaal is er 80.000 euro beschikbaar.
Eén van de twee verstrekkende fondsen kan nog in volume toenemen als er meer partijen dit soort projecten een warm hart toedragen. 

Aanvragen

Je kunt de subsidie tot eind september online aanvragen via dit fonds.