Subsidie voor landgoederen en natuurterreinen

Ook dit jaar kun je als weer subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van agrarisch en particulier beheer van natuur, landschap en cultuurhistorische landschapselementen in Overijssel en Gelderland. In totaal is er € 140.000 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen tot uiterlijk 10 oktober a.s. online aanvragen.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen

Je kunt subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van agrarisch en particulier beheer van natuur, landschap en cultuurhistorische landschapselementen.
De activiteiten moeten een structurele ontwikkeling en een blijvend effect bewerkstelligen. Het initiatief moet bovendien aansluiten op een aantoonbare behoefte en goed zijn ingebed.

Wie kan deze subsidie aanvragen

De subsidie kan worden aangevraagd door particulieren en rechtspersonen (o.a. besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen, waarbij, in het kader van spreiding in het gebied, nieuwe aanvragers de voorkeur genieten. 

Particuliere aanvragers dienen er rekening mee te houden dat het algemeen nut dient, bijvoorbeeld door openstelling.

Extra kans voor nieuwe aanvragers

Particuliere eigenaren van landgoederen en natuurterreinen, agrarische natuurverenigingen of andere organisaties op het gebied van natuur- en landschapsbeheer kunnen voor deze ondersteuning in aanmerking komen. Nieuwe aanvragers maken daarbij extra kans.

Relevante voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten
 • De aanvraag en het projectdoel moet aansluiten bij de doelstellingen van het fonds:
  • Het stimuleren van actief natuur- en landschapsbeheer door particulieren door het beschikbaar stellen van financiële middelen
  • Het bevorderen van praktijkkennis over het beheer en verantwoord gebruik van natuur en landschap
  • Het beheer van de eigen terreinen als goed rentmeester met het oog voor behoud van de biodiversiteit, de cultuurhistorie en verantwoord menselijk gebruik
 • De partijen die betrokken zijn bij het project beschikken over de benodigde kwaliteit en professionaliteit die nodig is voor het bereiken van de doelen
 • Het project moet helder geformuleerd zijn met een helder einde
 • Projecten met een duurzaam resultaat en innovatief karakter, waarvan het beheer lange tijd of blijvend is gewaarborgd genieten de voorkeur

Verdeling 

Het fonds trekt opnieuw 140.000 euro uit voor ondersteuning aan landschapsprojecten in Gelderland en Overijssel.
15.000 euro is bestemd voor projecten in West-Gelderland, de rest van het geld voor Overijssel en het overige deel van Gelderland.

Meer informatie

Meer informatie of deze subsidie direct online aanvragen

Andere subsidies en fondsen op het gebied van natuurbeheer

Natuurlijk zijn er meer subsidies en fondsen op het gebied van natuurbeheer. Onderstaand alvast een overzicht.

 • Subsidie instandhouding bedreigde diersoorten

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van natuurbescherming en het behoud van dieren verspreid over de hele wereld. Naast fondsen en materialen stelt het fonds ook kennis en expertise...
 • Subsidie bescherming dieren en planten

  Subsidie voor de bescherming van dier- en plantsoorten. De subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke- en rechtspersonen. De subsidie bedraagt maximaal 95% van de totale subsidiabele...
 • Subsidie voor goede doelen in de meest brede zin van het woord

  Financieel ondersteunen van goede doelen in de breedste zin van het woord. Hierbij richt het fonds zich met name op medisch onderzoek, natuurbehoud, maatschappelijke en culturele doelstellingen en...
 • Subsidie wetenschappelijk onderzoek beheer van natuurterreinen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen. Het fonds ondersteunt bij voorkeur wetenschappelijke projecten die meerdere jaren duren, maar er moet in ieder geval een...
 • Subsidie voor projecten en organisaties op het gebied van natuur, landschap en erfgoed

  Subsidie voor aanleg, herstel en herinrichting van kleine landschapselementen, beheer van natuurterreinen en landschapselementen en natuur- en landschapseducatie in Overijssel, de Achterhoek en...
 • Toon meer resultaten