Extra mogelijkheid aanvragen subsidie voor festivals

Om organisaties de gelegenheid te bieden een subsidieaanvraag te doen voor festivals die plaatsvinden in de eerste helft van 2021 is er een extra aanvraagronde geopend, die valt binnen de bestaande regeling. Het publiek van het festival kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Met deze regeling ondersteunt het verstrekkende fonds festivals die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Aangezien veel festivals momenteel te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus, stelt het fonds de regeling nadrukkelijk open voor voorstellen gericht op het onderzoeken van alternatieve presentatievormen.

Voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals, ook gericht op het onderzoeken van alternatieve presentatievormen

Deze regeling is bedoeld voor Nederlandse festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur, waarbij het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Een festival kan de successen programmeren of juist een meer experimentele insteek verkiezen.

De subsidie is bedoeld voor de voorbereiding, opzet en uitvoering van festivals. Omdat veel festivals momenteel te maken hebben met de gevolgen van het coronavirus, stelt het fonds de regeling nadrukkelijk open voor voorstellen gericht op het onderzoeken van alternatieve presentatievormen.

Hierbij is het met name belangrijk dat het gaat om het organiseren van een aantal in vorm en inhoud met elkaar samenhangende activiteiten die binnen een van te voren afgebakende korte, periode worden uitgevoerd en zich in inhoud, opzet en uitvoering onderscheiden van het bestaande aanbod aan festivals.

Vanaf 2021 zal de subsidie trouwens een gewijzigde opzet kennen en zal het beschikbare budget per jaar beschikbaar gesteld over de vijf landsdelen Noord, Oost, Midden, Zuid en West, om zo meer een impuls te geven aan de creatieve industrie op lokaal en regionaal niveau.

Beoordeling van je aanvraag

De verstrekker beoordeelt het voorstel op:

 • De mate waarin het festival een waardevolle of onderscheidende positie inneemt in het bestaande aanbod
 • De mate waarin het festival als platform functioneert, bijvoorbeeld doordat het betekenisvolle connecties legt tussen de inhoud en het publiek
 • De mate waarin er sprake is van cultureel ondernemerschap, zowel op inhoudelijk gebied (bijvoorbeeld in de vorm van inhoudelijke samenwerkingspartners) en/of in financiële zin (in de vorm van een financiële strategie of ontwikkeling)
 • De mate waarin de aanvraag inzicht geeft in de opzet, organisatie, communicatie, financiering en uitvoering van de festivaleditie

Bij de beoordeling van de voorstellen wordt met name gelet op de relevantie van het thema en de daaruit voortkomende vraagstelling, het plan van aanpak, de expertise van de betrokken partijen, inhoudelijk en financieel draagvlak en de consistentie tussen deze onderdelen.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie, of start met de aanmaak van een subsidieaanvraag.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van festivals

 • Tijdelijke subsidie podiumkunst

  Subsidie voor kleinschalige live uitvoeringen waarbij publiek aanwezig is. De subsidie kan worden aangevraagd door individuen, zoals regisseurs, acteurs, dansers en theaterauteurs, maar ook door...

 • Sponsoring festivals en evenementen

  Sponsoring van grotere publieksevenementen die een bovenregionale uitstraling en een grote zichtbaarheid hebben. De sponsor kiest voor een mix van grote, middelgrote en kansrijke kwalitatief...

 • Subsidie voor muzikanten

  Subsidie voor jonge uitvoerende musici. Het kan hierbij gaan om een concert, projecten gericht op het ontwikkelen van het talent van jonge zangers, muziekfestivals of bijvoorbeeld een concours. De...

 • Subsidie voor evenementen

  Subsidie voor evenementen die de identiteit van de stad Utrecht versterken, nieuwe (bezoekers)doelgroepen versterken en bijdragen aan de (internationale) naamsbekendheid van Utrecht. De aanvrager...

 • Subsidie voor literaire festivals en literair-educatieve instellingen i.v.m. derving inkomsten

  Subsidie voor literaire festivals en literair-educatieve instellingen die in de periode 2017-2020 een vier- of tweejarige subsidie hebben ontvangen en inkomsten zijn misgelopen uit...

 • Toon meer resultaten