Extra subsidie voor onderzoek naar aardappelziekte

Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij stelt de komende drie jaar jaarlijks 1,75 miljoen Euro subsidie beschikbaar voor onderzoek naar duurzame oplossingen voor de beheersing van het Phytophthora-probleem in de aardappel (de aardappelziekte).

Het ministerie is met de Stichting Natuur en Milieu en LTO-Nederland in gesprek over een bestuursaccoord voor een duurzame gewasbeschermingspraktijk. In dat kader past extra inspanning om het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen Phytophthora ter verminderen. 

Aandachtspunten onderzoek

Het onderzoek zal zich op de korte termijn vooral richten op betere voorspelling van verspreiding en agressiviteit van de schimmel in bestaande aardappelrassen. Voor de langere termijn richt het onderzoek zich op nieuwe beheersstrategieën en nieuwe genetische aanknopingspunten voor resistentieveredeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Kenniseenheid Plant van Wageningen UR. 

Meer informatie

Subsidies en fondsen onderzoek