Help je mee om de sanitaire problemen in de armste landen ter wereld op te lossen?

Wist je dat maar liefst 2,3 miljard mensen geen toegang hebben tot adequate sanitaire voorzieningen? De gevolgen hiervan zijn schrikbarend. Zo zijn er naar schatting 280.000 sterfgevallen per jaar door diarree als gevolg van onvoldoende sanitaire voorzieningen. Slechte sanitaire voorzieningen zijn bovendien een belangrijke factor bij verschillende verwaarloosde tropische ziekten, waaronder darmwormen, schistosomiasis en trachoom, en dragen bij aan ondervoeding. Een Christelijke humanitaire organisatie is daarom bereid de komende vier jaar ca. 1 miljard dollar te investeren in projecten waarmee meer dan 13 miljoen mensen toegang krijgen tot sanitaire voorzieningen. Ook jij kunt bijdragen aan een oplossing door het inzenden van nieuwe ideeën, concepten en technologieën die de kosten van sanitaire voorzieningen in arme landen aanzienlijk verlagen. De beste inzendingen met oplossingen voor deze sanitaire problemen ontvangen in totaal $15.000.

280.000 sterfgevallen door diarree per jaar

Het gebrek aan adequate sanitaire voorzieningen is een wereldwijd probleem, waarbij naar schatting 2,3 miljard mensen gebruik maken van slechte- of helemaal geen toiletten. Dit probleem leidt tot aanzienlijke problemen op het gebied van de volksgezondheid met naar schatting per jaar 280.000 sterfgevallen door diarree als gevolg van onvoldoende sanitaire voorzieningen. Slechte sanitaire voorzieningen zijn ook een belangrijke factor bij verschillende verwaarloosde tropische ziekten, waaronder darmwormen, schistosomiasis en trachoom, en dragen bij aan ondervoeding.

Een internationaal actieve hulporganisatie met christelijke roots heeft zich deze sanitaire problemen in de armste gebieden ter wereld aangetrokken en daarom een internationale prijsvraag opengesteld voor nieuwe ideeën, concepten en benaderingen die het gebrek aan adequate toiletten en latrines in enkele van de armste gebieden ter wereld aanpakken.

Goed ontworpen en gebouwde toiletten

Goed ontworpen en gebouwde toiletten zijn een belangrijk kenmerk van adequate sanitaire voorzieningen en bestaan uit drie hoofdcomponenten:

  • Insluiting - het mechanisme waarmee afval wordt opgeslagen voor verwerking of verwijdering
  • Interface - het contactpunt tussen de gebruiker en de insluiting
  • Bovenbouw - de structuur boven de grond die dient om de gebruiker te scheiden van de omgeving en die zorgt voor privacy en veiligheid

Oplossingen met geïntegreerde ontwerpen voor alle drie de bovenstaande componenten zijn ideaal, maar je kunt ook een prijs ontvangen voor oplossingen die slechts de kosten van één of twee componenten verlagen. 

Je eventuele oplossing voor deze uitdaging zal een grote positieve invloed hebben op het leven van talloze kinderen en volwassenen over de hele wereld en kan het aantal sterfgevallen als gevolg van slechte hygiënische omstandigheden over de hele wereld aanzienlijk verminderen.

Prijzengeld, intellectuele eigendomsrechten en vergroting van je netwerk

In totaal is er $15.000 beschikbaar voor nieuwe ideeën, concepten en technologieën die de kosten van sanitaire voorzieningen in arme landen aanzienlijk verlagen
Hierbij is minimaal één prijs niet kleiner dan $5.000 en geen prijs kleiner dan $1.000.

Je bent overigens niet verplicht om exclusieve intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de organisator van deze prijs.  In plaats daarvan verleen je door het indienen van een voorstel een royaltyvrije, eeuwigdurende en niet-exclusieve licentie om alle informatie die in dit voorstel is opgenomen te gebruiken, inclusief voor promotionele doeleinden.

Over promotie gesproken: naast geldelijke prijzen zullen de winnende oplossingen erkenning krijgen in een openbare aankondiging van de organisator en zullen ze de gelegenheid krijgen om met de verstrekker en andere belanghebbenden te praten over de toepassing van hun oplossingen. Er zijn dus ook netwerkmogelijkheden.

13 miljoen mensen in arme gebieden toegang geven tot sanitaire voorzieningen

Dit initiatief is tot stand gekomen door een christelijke humanitaire organisatie die in bijna 100 landen activiteiten uitvoert om de oorzaken van armoede en onrecht aan te pakken. Hierbij richt de organisatie zich op alle mensen, ongeacht hun religie, ras, etniciteit of geslacht. Al meer dan 35 jaar brengt ze water, sanitaire voorzieningen en hygiënediensten naar de meest kwetsbare kinderen ter wereld. 

In een bedrijfsplan voor de komende vier jaar heeft de humanitaire organisatie zich als doel gesteld om 1 miljard dollar te investeren in 41 prioritaire landen, waardoor meer dan 13 miljoen mensen toegang krijgen tot sanitaire voorzieningen

Je idee voor betere sanitaire voorzieningen aanmelden

Klik hier om je idee voor betere sanitaire voorzieningen aan te melden.