In zes stappen financiering van startende en groeiende bedrijven, mede geleid door vrouwen

Wist je dat slechts 5% van alle venture capital investeringen worden verstrekt aan gemengde teams van mannen en vrouwen, en dat slechts 1% wordt geïnvesteerd in teams met alleen vrouwen? Vreemd als je bedenkt dat uit onderzoek blijkt dat diverse teams innovatiever zijn en beter presteren. Een nieuw opgericht investeringsfonds wil hierin verandering brengen.

Financiering van startende en groeiende bedrijven mede geleid door vrouwen

De cijfers liegen er niet om en zijn erg treurig. Slechts 5% van alle venture capital investeringen worden verstrekt aan gemengde teams van mannen en vrouwen, en slechts 1% wordt geïnvesteerd in teams met alleen vrouwen en 94%.

De cijfers des te verbazingwekkender omdat uit onderzoek blijkt dat diverse teams innovatiever zijn en beter presteren.

Een gloednieuw opgericht investeringsfonds gelooft in diversiteit, gendergelijkheid en eerlijke kansen en gaat daarom investeren in vrouwelijke ondernemers.

Het nieuwe investeringsfonds is vooral interessant voor je als je een startend of groeiend bedrijft hebt met de potentie om verder te groeien, en waarvan het team (mede) bestaat uit minimaal één vrouwelijke oprichter/ondernemer.

Investeringsfocus

Je moet in ieder geval aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Je bedrijf heeft een vrouwelijke ondernemer/founder, met minimaal 5% aandelenbezit
  • Je bent gevestigd (met een hoofdkantoor) in Nederland
  • Je bedrijf heeft een minimale omzet van rond de € 500.000
  • Je levert als bedrijf een positieve bijdrage aan het verminderen van ongelijkheid, ook wel Femtech of gendered innovation genoemd
  • Je bedrijf heeft stevige ambities en groeipotentie
  • Als bedrijf waardeer je ondersteuning vanuit een divers team

Zes stappen

Een mogelijke investering van het fonds doorloopt zes stappen.

Stap 1: intake
Tijdens deze intake leert het fonds je kennen, bespreken ze samen met je het product of de service van je bedrijf, de belangrijkste ambities die je wilt bereiken, de investeringsbehoefte en verdere ondersteuning.
Na deze intake bepaalt het fonds of er een match is. Is er geen match dan kunnen ze je wellicht ondersteunen bij het vinden van andere investeerders.

Stap 2: interne analyse 
Het fonds gaat nu informatie over je bedrijf en de markt analyseren. Bij een aanhoudend positief beeld stelt het fonds een termsheet op.
Heb je samen met het fonds overeenstemming over de condities, dan stelt het fonds een voorlopig investeringsvoorstel op voor de investeringscommissie van het fonds.

Stap 3: due-dilligence
Het fonds gaat nu over tot een meer diepgaande analyse van je bedrijf, om te beoordelen of je klaar bent voor een investering van het fonds. Hierbij kunnen externe bedrijven ingeschakeld worden om specifiek aspecten van uw bedrijf te valideren. Denk hierbij aan software technologie, maar ook zaken als belangrijke juridische overeenkomsten met afnemers. Op basis hiervan wordt een definitief investeringsvoorstel voorgelegd aan de investeringscommissie van het fonds.

Stap 4: afsluiten contract
Wanneer er een positief advies van de investeringscommissie is worden de juridische en financiële contracten afgerond en kan de investering en samenwerking starten.

Stap 5: participatie 
Tijdens deze fase zal het fonds met gevraagd en ongevraagd advies komen. Je blijft natuurlijk zelf aan het roer staan, maar het fonds zal je ondersteunen waar het van meerwaarde kan zijn. Het bereiken van het gezamenlijke doel staat centraal.

Stap 6: afscheid
Het fonds heeft een looptijd van 10 jaar. Dat betekent dat het fonds haar aandelenbelang in je onderneming binnen deze periode wil verkopen. Het belang van de onderneming staat hierbij voorop. Er wordt gezamenlijk gewerkt naar een passend moment.

Meer informatie

Ga naar het fonds