Internationale subsidie voor journalistieke verhalen over de coronaviruspandemie

De gevolgen van de coronaviruspandemie zijn aanzienlijk. Zo zijn er grote verschillen tussen degenen die door de economische gevolgen worden getroffen. Maar er zijn ook uitdagingen in de manier waarop lokale, regionale en nationale overheden op de crisis hebben gereageerd. Al deze verhalen zijn misschien beter te verklaren met het gebruik van gegevens, maar de gegevens zelf zijn vaak moeilijk te vinden en te verzamelen, en het kan nog moeilijker zijn om te standaardiseren. Lokale journalisten hebben bovendien niet altijd de middelen om dit werk te doen. Daarom is er nu een nieuwe, internationale subsidie, beschikbaar gekomen om data-gedreven, repliceerbare verhalen met betrekking tot de pandemie financieren. Aanvragen staan open voor journalisten over de hele wereld die over de gevolgen van de coronaviruspandemie schrijven, en hun artikelen mede willen baseren op dataresearch. De bedoeling is mede dat de gesubsidieerde artikelen gereproduceerd kunnen worden door andere media. In dit artikel meer informatie over deze internationale subsidie, die je internationale exposure zal geven.

Reproduceerbaar

Wanneer je als journalist of redactie schrijft over de gevolgen van de coronaviruspandemie, en hierin ook dataresearch wilt betrekken, kun je tot eind september een interessante internationale subsidie aanvragen voor het schrijven van een journalistiek verhaal, mede gebaseerd op data (research).

Wat zeker zo interessant is aan deze internationale journalistieke subsidie is dat de subsidieverstrekker een platform zal bieden voor het verzamelen en opslaan van je gegevens en doorlopend ondersteuning zal bieden.

Daarnaast zal het gesubsidieerde artikel over de coronaviruspandemie worden gepubliceerd als open project, samen met een toelichting hoe een een dergelijk project elders mogelijk is. De subsidie geeft je als journalist of redactieteam dus internationale exposure!

Zes maanden om aan je project te werken

Goede journalistiek kost uiteraard tijd, daarom is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om aan je project te werken. Mocht je subsidieaanvraag gehonoreerd worden dan heb je zes maanden de tijd om aan je datagedreven journalistieke artikel over de gevolgen van de coronaviruspandemie te werken.

Daarnaast is het wellicht handig om te weten dat de subsidie internationaal en breed is opgezet, zodat ook niet-traditionele deelnemers kunnen worden toegelaten. De subsidieverstrekker begrijpt dat er misschien mensen aan dataprojecten werken die geen traditionele journalisten zijn. Daarom kun je ook als niet traditionele journalist subsidie aanvragen. Voorwaarde is dan wel dat je een track record op dit gebied hebt en de mogelijkheid om een significante impact te hebben.

Daarnaast verwacht de subsidieverstrekker uiteraard ook aanvragen te ontvangen van o.a. individuele journalisten, onafhankelijke journalisten en data wetenschappers die werken voor journalistieke doeleinden. Ook bijvoorbeeld non-profit nieuwsorganisaties kunnen subsidie aanvragen.

Datagedreven journalistieke verhalen over de gevolgen van COVID-19

We noemden het al, de subsidie is bestemd voor datagestuurde journalistieke verhalen met betrekking tot de coronaviruspandemie, die elders kunnen worden gerepliceerd. Je verhaal zou bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op de dekking van COVID-19 gezondheidsverschillen in ethische gemeenschappen of op economische sectoren die volledig zijn stilgelegd. De verhalen zouden gebruik kunnen maken van direct beschikbare gegevens in combinatie met nieuwe inzichten.

Hierbij is het met name ook van belang dat de verhalen gerepliceerd kunnen worden in andere berichtgeving.

Zes criteria

De subsidie is internationaal van opzet, waarbij je aanvraag beoordeeld zal worden op zes criteria:

  • Relevantie: Heeft het voorstel betrekking op een echte kans rond de COVID-19-pandemie?
  • Impact: Wat is de mogelijkheid van een effect?
  • Aannemelijkheid: Hoe uitvoerbaar is een project?
  • Reproduceerbaarheid: Bevat een voorstel een plan om anderen te begeleiden, zodat zij het werk kunnen aanvullen, door soortgelijke gegevensverzameling of -analyse in een ander dekkingsgebied te repliceren?
  • Team: Hoe sterk is het team, de redactieruimte of de organisatie? Zijn ze in staat om het voorgestelde project op te leveren?
  • Concurrentie: Is er een team, newsroom of organisatie die al iets dergelijks doet? Is dit een roman of een creatief idee? 

Maximaal 25 duizend dollar subsidie

Er zijn kleine tot middelgrote subsidies beschikbaar, waarbij de bedragen kunnen variëren van ongeveer 5.000 tot 25.000 dollar.

De subsidie kan gebruikt worden voor uitgaven die direct verband houden met het produceren van je dataverhaal. Voorbeelde van dergelijke kosten zijn bijvoorbeeld data-acquisitie en data-analyse en technologie zoals serverkosten of software. Maar ook om de betaling van ander partijen die aan redactionele of datacomponenten van het project werken kunnen subsidiabel zijn.

Bij organisatorische aanvragers, zoals redactieafdelingen, kunnen bijvoorbeeld de salarissen van het personeel of de contractanten die aan het projecten werken subsidiabel zijn, of bijvoorbeeld het inhuren van een externe medewerker, als een eigen medewerker wordt vrijgesteld voor het project.
Onafhankelijke journalisten, zoals bijvoorbeeld freelancers, kunnen in hun voorgestelde begroting de kosten opnemen van de tijd die zij aan een verhaal werken.

Aanvragen

Meer informatie, of de subsidie nu online aanvragen