Kleine subsidies tot € 10.000 voor veelbelovende projecten aidsbestrijding

Wanneer je bezig bent met een vernieuwend, actueel en veelbelovend project in het kader van de aidsbestrijding is het goed om te weten dat er speciaal voor dat doel een kleine subsidieregeling is voor kleine aanvragen tot € 10.000,-. Per jaar is er hiervoor € 80.000,- subsidie beschikbaar.

Small grants

Jaarlijks een beperkt aantal subsidies voor kleine aanvragen onder de € 10.000. Hierbij gaat het om hiv/aids-specifieke aanvragen die niet binnen een oproep passen, maar vernieuwend, actueel en veelbelovend zijn in het kader van de aidsbestrijding.
Per kwartaal is een bedrag beschikbaar van ongeveer € 20.000,-.

Uitgesloten van een small grant:

  • Voorstellen met een aangevraagd budget hoger dan € 10.000
  • Voorstellen die structurele steun/kernkosten dekken, tenzij deze kosten onderdeel zijn van een afgerond project
  • Subsidieverzoeken van individuele personen (niet verbonden aan een organisatie)
  • De kosten van stages, afstudeeropdrachten of vrijwilligerswerk
  • Het drukken en verspreiden van proefschriften

Meer informatie

Subsidies en fondsen Aids