Langer subsidie aanvragen voor onderzoeken gericht op vroegdiagnostiek van spijsverteringsziekten

Omdat de aanpak van covid-19 de zorg in beslag neemt hebben veel onderzoekers momenteel onvoldoende ruimte hebben om projectvoorstellen in te dienen, ook voor deze call gericht op het stimuleren van vroegdiagnostiek van spijsverteringsziekten. De deadline was al eerder uitgesteld naar 15 juni, inmiddels is besloten de deadline voor aanvragen verder uit te stellen naar 1 september a.s. Het totale subsidiebedrag is vastgesteld op maximaal €250.000 per aanvraag, maar de verstrekker verwacht juist ook kleinere aanvragen voor indiening. Eind juni zal er overigens ook een andere call opengaan. Deze call focust op zorgprojecten.

Klinisch zichtbare verbetering voor de patiënt

Via deze call is er subsidie beschikbaar voor onderzoek op het gebied van slokdarmkanker, darmkanker, NASH/NAFLD en aanhoudende onbegrepen buikklachten. De subsidieverstrekker streeft naar een zo goed mogelijke spreiding van bovengenoemde onderwerpen.

De aanvraag dient een duidelijk einddoel te hebben waarmee een concreet probleem wordt aangepakt met als doel dat dit leidt tot een klinisch zichtbare verbetering voor de patiënt.

Het aanvragen van subsidie staat open voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten en nietcommerciële onderzoeksinstituten.

Voorwaarden

 • Het project heeft een duur van maximaal 4 jaar
 • Het project draagt bij aan de missie en strategie van de verstrekker
 • Het project moet te financieren zijn met het beschikbare subsidiebedrag
 • Indien financiële steun uit andere bronnen voor de uitvoering van het project noodzakelijk is, en de extra benodigde financiering meer dan 30% van het totale projectbudget bedraagt dan dient de projectleider vóór het indienen van de aanvraag contact op te nemen met de verstrekker
 • Het grootste deel van het subsidiebedrag is bedoeld voor de aanstelling van personeel

Restricties

 • Aanvragen gericht op behandelingen van bovengenoemde aandoeningen vallen expliciet buiten de focus van de call
 • In de regel worden de volgende materiële kosten niet vergoed
  • Aanschaf van apparatuur
  • Kosten die voortvloeien uit het gebruik van apparatuur
  • Kosten voor infrastructuur zoals huisvesting, algemene laboratoriumfaciliteiten en kantoorautomatisering
  • Kosten voor een benchfee
  • Overheadkosten

Subsidie

Het totale subsidiebedrag is vastgesteld op maximaal €250.000 per aanvraag, maar de verstrekker verwacht juist ook kleinere aanvragen voor indiening.
In totaal is er voor deze call een maximaal budget beschikbaar van €1.250.000, waarbij de verstrekker ernaar streeft om in 2020 5 à 6 subsidies toe te kennen.

Aanvragen

Meer informatie over deze call.