Nieuw fonds richt zich op het ondersteunen van organisaties en projecten met een maatschappelijk doel

Sinds kort is er een nieuw fonds actief geworden, welke zich richt op het financieel ondersteunen van instellingen, organisaties en projecten met een maatschappelijk doel. Uitgangspunt van het fonds is het realiseren van een positieve impact en het vergroten van het maatschappelijke rendement. 

Over het fonds

Het nieuwe fonds richt zich op het financieel ondersteunen van instellingen, organisaties en projecten met een maatschappelijk doel, om deze in staat te stellen hun maatschappelijk rendement te vergroten.

Uitgangspunt is dat jij als aanvrager dankzij de financiële steun positieve sociale, milieutechnische, medische of culturele effecten kunt realiseren.

Focusgebieden

Het fonds richt zich in het bijzonder op het financieel ondersteunen van volgende drie focusgebieden:

  • Kunst en cultuur
  • Mens en Welzijn
  • Natuur en dier

 Voorwaarden

  • Je aanvraag heeft betrekking bovenstaande focusgebieden
  • De financiële middelen mogen alleen worden besteed aan het doel waarvoor deze zijn verstrekt
  • Het fonds kan nadere voorwaarden aan de inzet van middelen verbinden

Aanvragen

Ga naar dit nieuwe fonds