Nieuw fonds voor individuele feministen vanaf medio augustus

Een interessant nieuw fonds voor individuele activistisch ingestelde feministen. Interessant omdat het fonds een relevant subsidiebedrag kent van € 10.000. Maar ook interessant omdat het fonds vanuit de hele wereld kan worden aangevraagd door privé personen. Daarnaast is het fonds redelijk breed van opzet. Je kunt deze subsidie als individuele feminist o.a. gebruiken voor persoonlijk-politiek werk om bewustwording te kweken, creatieve ondernemingen, leren over en documenteren van feministische geschiedenissen en realiteiten, het faciliteren van netwerken ter versterking van de banden met groepen of bewegingen, bouwen aan een rechtvaardige wereld door oefenen en delen, etc. Kortom een brede schakering aan onderwerpen waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Overigens is de aanvraagprocedure ook redelijk vernieuwend. Voor het aanvragen van een subsidie uit het fonds moet je contact opnemen met en genomineerd worden door een huidige medewerker, bestuurslid of adviseur van het fonds. Zij dienen de aanvraag namens jou in via het online aanvraagformulier. De verwachting is dat het fonds medio augustus zal worden opengesteld.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen

Je kunt als individuele persoon, of als individuele feminist als je wilt, subsidie aanvragen voor het coördineren of initiëren van projecten op het gebied van feministisch activisme.

Zo kan er subsidie worden verstrekt voor onder andere persoonlijk-politiek werk om bewustwording te kweken, creatieve ondernemingen, leren over en documenteren van feministische geschiedenissen en realiteiten, het faciliteren van netwerken ter versterking van de banden met groepen of bewegingen, bouwen aan een rechtvaardige wereld door oefenen en delen.

Wie kan er subsidie aanvragen

Iedere persoon, waar ter wereld ook, kan een subsidie uit het fonds aanvragen, op voorwaarde dat zij daarvoor genomineerd worden door een huidige medewerker, bestuurslid of adviseur van het fonds.

De voorwaarden op een rijtje

Je moet:

  • Genomineerd worden door een huidige medewerker, bestuurslid of adviseur van het fonds, zij dienen namens jou een aanvraag in
  • Je kunnen identificeren als een vrouw, meisje, trans persoon of intersekse persoon die rechtstreeks te maken heeft met onderbelichte en/of betwiste kwesties in hun context
  • Aantoonbaar aanzienlijke persoonlijke en/of professionele ervaring hebben met feministische gemeenschappen en bewegingen waarvan ze deel uitmaken
  • Je bezighouden met werk dat de zaak van de beweging(en) waarvan zij deel uitmaken bevordert
  • Je moet je bezighouden met werk dat aanzet tot structurele en fundamentele verandering

Hoeveel subsidie kan er worden aangevraagd

Je kunt maximaal € 10.000 subsidie ontvangen, na honorering.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen

Voor het aanvragen van een subsidie uit het fonds moet je contact opnemen met en genomineerd worden door een huidige medewerker, bestuurslid of adviseur van het fonds.
Zij dienen de aanvraag namens jou in via het online aanvraagformulier.
De officiële eerste oproep voor nominaties voor het fonds vindt half augustus 2022 plaats. Houd de website van het fonds in de gaten voor een aankondiging van de juiste aanvraagdata (zie links)..

Meer informatie

Meer informatie of deze subsidie aanvragen tijdens de openstelling van het fonds.