Nieuw fonds voor o.a. sportverenigingen in de maak

Eind mei zal er een nieuw nationaal fonds voor de sport gepresenteerd worden, mede omdat sportverenigingen het in het afgelopen coronajaar bijzonder zwaar hebben gehad. Wedstrijden en trainingen gingen veelal niet door. Kantineopbrengsten waren er niet of nauwelijks. En ook de binding met de vele vrijwilligers stond onder druk. Om de sportverenigingen in staat te stellen hun sleutelrol op het gebied van sociale cohesie en inclusie ook na corona te blijven vervullen, kiezen de twee initiatiefnemers voor een gezamenlijke financiële inspanning. Uitgangspunt van het fonds is te zorgen voor structurele ondersteuning.

Door na corona

Waarom een nieuw fonds, vraagt u zich misschien af. Sportverenigingen hebben het in het afgelopen coronajaar bijzonder zwaar gehad. Wedstrijden en trainingen gingen veelal niet door. Kantineopbrengsten waren er niet of nauwelijks. En ook de binding met de vele vrijwilligers stond onder druk. Om de sportverenigingen in staat te stellen hun sleutelrol op het gebied van sociale cohesie en inclusie ook na corona te blijven vervullen, kiezen de twee initiatiefnemers voor een gezamenlijke financiële inspanning. "We doen dit mede op basis van de resultaten en onderzoeken in een eerder gezamenlijk ondernomen studie rondom de financiering van de sport, waarvan de resultaten zijn opgenomen in het NOC*NSF-rapport Klinkende Munt".

Structurele ondersteuning

Het doel is niet alleen een eerste financiële injectie, maar een permanent fonds dat gaat zorgen voor structurele ondersteuning. Waarmee sportverenigingen en andere sportinitiatieven aan de bal kunnen blijven wat betreft hun niet weg te denken en o zo belangrijke rol voor de Nederlandse maatschappij.

Meer informatie

Meer informatie volgt later, vermoedelijk vanaf eind mei.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van sport en recreatie

Tot de introductie van het nieuwe sportfonds, naar verwachting medio eind mei, onderstaand een overzicht met andere subsidies en fondsen op het gebied van sport en recreatie.

 • Subsidie voor beschermen, verbeteren of herstellen natuur

  Subsidie voor non-profit instellingen wereldwijd voor projecten gericht op het beschermen, verbeteren of herstellen van bedreigde belangrijke soorten, habitats of bredere ecosystemen in "natuur"...

 • Subsidie gezonde leefstijl en beweging jongeren

  Subsidie voor gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten en samenwerkingsverbanden van organisaties  voor projecten die gericht zijn op de jeugd van jongs af aan leren actief te zijn en die de...

 • Subsidie om niet actieve mensen te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven

  Subsidie voor het organiseren van activiteiten bij sportevenementen om niet actieve inwoners te stimuleren om in beweging te komen en om in beweging te blijven. De subsidie kan worden aangevraagd...

 • Subsidie kwaliteitsverbetering en verduurzaming campings en vakantieparken

  Subsidie voor eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings en vakantieparkenvoor het inhuren van expertise die nodig is voor onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering of...

 • Subsidie voor vrouwen om op vakantie te gaan

  Reisbeurs om op vakantie te gaan voor vrouwen van 18 tot maximaal 40 jaar met een bijstandsuitkering of andere inkomsten die niet hoger liggen dan een bijstandsuitkering en gescheiden, ongehuwd of...

 • Toon meer resultaten