Nieuw fonds voor o.a. sportverenigingen in de maak

Eind mei zal er een nieuw nationaal fonds voor de sport gepresenteerd worden, mede omdat sportverenigingen het in het afgelopen coronajaar bijzonder zwaar hebben gehad. Wedstrijden en trainingen gingen veelal niet door. Kantineopbrengsten waren er niet of nauwelijks. En ook de binding met de vele vrijwilligers stond onder druk. Om de sportverenigingen in staat te stellen hun sleutelrol op het gebied van sociale cohesie en inclusie ook na corona te blijven vervullen, kiezen de twee initiatiefnemers voor een gezamenlijke financiële inspanning. Uitgangspunt van het fonds is te zorgen voor structurele ondersteuning.

Door na corona

Waarom een nieuw fonds, vraagt u zich misschien af. Sportverenigingen hebben het in het afgelopen coronajaar bijzonder zwaar gehad. Wedstrijden en trainingen gingen veelal niet door. Kantineopbrengsten waren er niet of nauwelijks. En ook de binding met de vele vrijwilligers stond onder druk. Om de sportverenigingen in staat te stellen hun sleutelrol op het gebied van sociale cohesie en inclusie ook na corona te blijven vervullen, kiezen de twee initiatiefnemers voor een gezamenlijke financiële inspanning. "We doen dit mede op basis van de resultaten en onderzoeken in een eerder gezamenlijk ondernomen studie rondom de financiering van de sport, waarvan de resultaten zijn opgenomen in het NOC*NSF-rapport Klinkende Munt".

Structurele ondersteuning

Het doel is niet alleen een eerste financiële injectie, maar een permanent fonds dat gaat zorgen voor structurele ondersteuning. Waarmee sportverenigingen en andere sportinitiatieven aan de bal kunnen blijven wat betreft hun niet weg te denken en o zo belangrijke rol voor de Nederlandse maatschappij.

Meer informatie

Meer informatie volgt later, vermoedelijk vanaf eind mei.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van sport en recreatie

Tot de introductie van het nieuwe sportfonds, naar verwachting medio eind mei, onderstaand een overzicht met andere subsidies en fondsen op het gebied van sport en recreatie.

 • Subsidie maatschappelijke organisaties voor activiteiten gerelateerd aan sport

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties voor projecten van minimaal zes maanden waarbij sport centraal staat. Het project een gezonde levensstijl onder kinderen bevorderen, stress onder...

 • Subsidie toerisme

  Projectsubsidie voor organisaties en projecten met een toeristisch oogmerk die bijdragen aan zaken als vaker en verder fietsen, duurzame mobiliteit, sport, recreatie en water- en groenbeleving,...

 • Subsidie voor beschermen, verbeteren of herstellen natuur

  Subsidie voor non-profit instellingen wereldwijd voor projecten gericht op het beschermen, verbeteren of herstellen van bedreigde belangrijke soorten, habitats of bredere ecosystemen in "natuur"...

 • Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van...

 • Subsidie voor amateursportorganisatie bij omzetverlies

  Eenmalige subsidie voor amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Deze...

 • Toon meer resultaten