Nieuwe subsidie om kunstenaars te ondersteunen die voor de Russische agressie in Oekraïne gevlucht zijn

Er is 1 miljoen euro beschikbaar om kunstenaars te ondersteunen die voor de Russische agressie in Oekraïne gevlucht zijn. Daarmee kunnen deze makers uit Oekraïne en Rusland hun culturele en creatieve beroepen tijdelijk blijven uitoefenen in Nederland. De subsidie zal vermoedelijk medio augustus van start gaan (in ieder geval niet eerder dan 15 augustus). De subsidie kan worden aangevraagd door culturele organisaties of culturele instellingen, die hiermee de faciliteiten kunnen scheppen voor de creatieve makers uit Oekraïne of Rusland. Per aanvrager kan voor maximaal 3 individuele culturele makers subsidie worden toegekend. De subsidie bedraagt maximaal € 9.000 per maker. Per aanvrager kan dus maximaal € 27.000 subsidie worden aangevraagd. 

Tijdelijke ondersteuning van gevluchte culturele en creatieve makers in alle sectoren: beeldende kunst, creatieve industrie, erfgoed, film, letteren en podiumkunsten

Deze nieuwe subsidie kan worden aangevraagd door culturele instellingen en culturele organisaties voor het uitkeren van een vergoeding aan culturele makers uit Oekraïne of Rusland met als doel het ondersteunen van hun werkpraktijk als culturele maker zodat zij hun vak veilig uit kunnen blijven oefenen tijdens de invasie door het Russische regime.

Aanvragers

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet:

Eisen culturele maker

  • De culturele maker is werkzaam in een van de culturele sectoren: film, podiumkunsten, letteren, erfgoed en beeldende kunst, creatieve industrie en heeft enige aantoonbare professionele ervaring in het culturele werkveld
  • De professionele ervaring van de culturele maker wordt aangetoond met een korte biografie (in het Nederlands of Engels) met een overzicht van gevolgde opleiding(en), werkervaring en culturele activiteiten van de maker
  • De culturele maker heeft een Oekraïens paspoort of een paspoort uit de Russische Federatie en was tijdens het uitbreken van het conflict woonachtig in Oekraïne of Rusland
  • De culturele maker verblijft ten tijde van het indienen van de aanvraag in Nederland of gebruikt de middelen van de subsidie om naar Nederland te komen
  • De culturele maker gebruikt de subsidie voor het (veilig) uit (blijven) oefenen van de werkpraktijk
  • De culturele maker volgt het plan voor de uitoefening van de werkpraktijk dat wordt ingediend door de instelling

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 9.000 per maker.
Hierbij is goed om te weten dat je als aanvragende culturele instelling voor maximaal 3 individuele culturele makers subsidie kan aanvragen.
Het subsidieplafond bedraagt overigens € 945.000. 

Aanvragen subsidie

Meer informatie of deze subsidie aanvragen