Nieuwe subsidie om leefbaarheid platteland in Drenthe te bevorderen

Vanaf 1 maart kun je een gloednieuwe subsidie aanvragen voor projecten die de leefbaarheid op het Drentse platteland bevorderen. Projecten die voor subsidie in aanmerking komen richten zich o.a. op wonen en de leefomgeving, mobiliteit, het aanbod aan voorzieningen, werk en economie en de sociale structuur in plattelandsgebieden. Je kunt maximaal 50.000 euro subsidie aanvragen.

Subsidie voor dorpsinitiatieven gericht op een leefbaar platteland

De subsidie heeft tot doel om projecten te stimuleren, waarin door de dorpsbewoners van Drenthe creativiteit en burgerkracht worden ingezet voor het bevorderen van een leefbaar platteland.

Deze dorpsinitiatieven zijn gericht op ten minste één van de volgende leefbaarheidsthema's:

 • Wonen en leefomgeving
 • Mobiliteit
 • Voorzieningen
 • Werk en economie
 • Sociale structuur
 • Doelgroep

Doelgroep

De initiatiefnemer van een dorpsinitiatief is een rechtspersoon zonder winstoogmerk of een natuurlijk persoon.
Het dorpsinitiatief vindt plaats in de provincie Drenthe, maar niet in de stedelijke gebieden van Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen of Meppel.

Voorwaarden

 • Het dorpsinitiatief draagt aantoonbaar bij aan de leefbaarheid op één of meer van de thema's:
  • Wonen en leefomgeving
  • Mobiliteit
  • Voorzieningen
  • Werk en economie
  • Sociale structuur
  • Doelgroep
 • Het dorpsinitiatief komt ten goede aan de gehele (dorps)gemeenschap
 • Het dorpsinitiatief vindt plaats in de provincie Drenthe, maar niet in de stedelijke gebieden van Assen, Coevorden, Emmen, Hoogeveen of Meppel
 • De initiatiefnemers van de dorpsinitiatieven zijn bereid de opgedane kennis en ervaring met geïnteresseerden in andere dorpen in Drenthe te delen
 • De initiatiefnemer van een dorpsinitiatief is een rechtspersoon zonder winstoogmerk of een natuurlijk persoon
 • De financiële bijdrage van de gemeente aan het dorpsinitiatief is per dorpsinitiatief minimaal gelijk aan de provinciale bijdrage
 • De gemeentelijke subsidie aan het dorpsinitiatief wordt uiterlijk 31 december 2020 verstrekt
 • De uitvoeringsperiode (van start tot einde) van het dorpsinitiatief mag maximaal twee jaar duren
 • Voor het dorpsinitiatief wordt geen gebruik gemaakt van financiering vanuit andere provinciale regelingen

Subsidie

De hoogte van deze subsidie bedraagt jaarlijks maximaal € 50.000,-.

Aanvragen

Je kunt deze subsidie gedurende twee jaar drie maanden per jaar aanvragen, gedurende de aanvraagperioden.

Deze subsidie voor dorpsinitiatieven aanvragen.

Andere subsidies voor het leefbaar houden van dorpen en plattelandsgebieden

Veel dorpen en plattelandsgebieden hebben problemen met het leefbaarhouden van hun dorp of regio, o.a. door het wegvallen van voorzieningen.

Onderstaand een overzicht met een aantal andere subsidies en fondsen voor projecten op het gebied van leefbaarheid.

 • Subsidie leefbaarheid dorpen, wijken en straten

  Subsidie voor projecten die de leefbaarheid van een dorp, wijk of straat verbeteren. Aanvragen kunnen worden gedaan door inwoners (particulieren), stichtingen en verenigingen. De maximale bijdrage...

 • Subsidie voor verbeteren leefbaarheid in wijk, dorp of stad

  Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland, maar ook bijvoorbeeld projecten gericht op kansen voor burgers, sociale innovatie, cultuur, duurzame...

 • Subsidie leefbaarheid dorpen

  Subsidie voor ondersteuning van dorpsinitiatieven, gericht op het leefbaar houden van het platteland. Het initiatief moet gericht zijn op wonen en de leefomgeving, mobiliteit, voorzieningen in de...

 • Subsidie voor leefbaarheidsprojecten van instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen

  Subsidie voor projecten van o.a. instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de leefbaarheid. Je project moet gericht zijn op onderwijs, sport en...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van leefbaarheid, welzijn, cultuur en natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuureducatie

  Financiële ondersteuning van kleinschalige projecten op het gebied van leefbaarheid, welzijn, cultuur en natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuureducatie in De Bilt. Voor projecten op het gebied...

 • Toon meer resultaten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 25,- per maand