Pleegzorgorganisaties: vraag nu subsidie aan voor projecten gericht op kinderen van pleegouders

Binnen de pleegzorg komt dan ook steeds meer aandacht voor eigen kinderen van pleegouders. Dit is ook niet verwonderlijk omdat voor de continuïteit van een pleegzorgplaatsing het welzijn van de eigen kinderen van pleegouders, en hoe zij pleegzorg ervaren, van cruciaal belang is. Met deze tijdelijke subsidieronde wil de subsidieverstekker daarom initiatieven gericht op de eigen kinderen binnen het pleeggezin ondersteunen. Pleegzorgorganisaties, of hiermee intensief samenwerkende aanvragers, kunnen nu maximaal 25.000 euro subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op de "eigen kinderen" van pleegouders. Projecten waarin lotgenotencontact/peersupport, natuurbeleving, sport&spel- en drama-activiteiten zijn opgenomen, hebben hierbij de duidelijke voorkeur van de subsidieverstrekker.

Continuïteit van een pleegzorgplaatsing

Voor de continuïteit van een pleegzorgplaatsing is het welzijn van de eigen kinderen van pleegouders en hoe zij pleegzorg ervaren, van cruciaal belang. Binnen de sector pleegzorg komt dan ook steeds meer aandacht voor eigen kinderen. Met deze subsidieronde wil de subsidieverstrekker initiatieven gericht op de eigen kinderen binnen het pleeggezin ondersteunen.

Je kunt binnen deze subsidieronde aanvragen indienen voor projecten die direct ten goede komen aan eigen kinderen van pleegouders. Dat kan overigens ook binnen de setting van het volledige pleeggezin zijn, waarbij pleegkinderen en pleegouders in het project worden meegenomen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan projecten gericht op lotgenotencontact, jongerenparticipatie of gezinstrainingen t.b.v. het versterken van relaties.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet:

 • De aanvrager is een pleegzorgorganisatie of werkt daar intensief mee samen
 • Eigen kinderen en daarnaast eventueel ook volledige pleeggezinnen vormen de doelgroep
 • Projecten waarin lotgenotencontact/peersupport, natuurbeleving, sport&spel- en drama-activiteiten zijn opgenomen, hebben de voorkeur

Subsidie

Het aangevraagde bedrag is minimaal € 5.000,- en maximaal € 25.000,-.

Eerst een vooraanvraag indienen

Deze call werkt met een vooraanvraag. Hierbij moet je eerst op één A4 een korte omschrijving van het project geven, de beoogde doelgroep en resultaten en het beoogde budget.
Op basis hiervan ontvang je eventueel een uitnodiging om een definitieve subsidieaanvraag in te dienen.

Dit moet je vermelden in je vooraanvraag
In je vooraanvraag van maximaal 1 A4 neemt u op:

 • Gegevens van je organisatie en contactpersoon
 • Korte omschrijving van het project
 • De doelgroep(en)
 • De beoogde resultaten, concreet geformuleerd
 • Globale inschatting van het benodigd budget en het aan te vragen bedrag

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidie, of een projectaanvraag aanmaken.

Meer subsidies en fondsen voor projecten gericht op kinderen en/of jongeren

 • Subsidie voor mensen in nood en opleiding jongeren

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op mensen in nood en het financieel steunen en mogelijk maken van opleiding van jonge mensen. Per jaar is er ca. 20.000 euro...

 • Subsidie gezondheidszorg, welzijn kinderen en ontwikkelingswerk

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op het welzijn van kinderen, gezondheidszorg in het algemeen en ontwikkelingswerk in o.a. Gambia, Ghana, India, Sri Lanka en Tanzania ...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg voor jongeren tot 25 jaar. Je kunt hierbij denken aan subsidie voor speeltuinen, wijk- en buurtwerk, sport, muziek...

 • Subsidie jongeren

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op jongeren die zonder die steun beperkt worden in hun persoonlijke ontwikkeling en zonder steun onvoldoende kans hebben zich...

 • Subsidie pleegzorg

  Bij pleegzorgplaatsing is het welzijn van de eigen kinderen van pleegouders, en hoe zij pleegzorg ervaren, van cruciaal belang. Daarom is er subsidie beschikbaar voor initiatieven gericht op de...

 • Toon meer resultaten