Subsidie om kinderarbeid aan te pakken

Binnen de VN is afgesproken om uiterlijk in 2025 een eind te maken aan kinderarbeid. Een nieuw gepubliceerde subsidie haakt hier op in door subsidie te verstrekken voor verdiepend onderzoek naar kinderarbeid op locatie en in de onderneming(en). Daarnaast is er subsidie beschikbaar om kinderarbeid aan te pakken, in samenhang met 'due diligence' maatregelen in de eigen onderneming(en).

Achtergrond 

Wereldwijd werken 152 miljoen kinderen. We hebben het over kinderarbeid wanneer kinderen te jong zijn, te zwaar of te gevaarlijk werk doen, en zij door het werk te weinig of geen onderwijs kunnen volgen. Door gebrek aan onderwijs staat kinderarbeid de ontwikkeling van kinderen en van de maatschappij in de weg. Kinderarbeid is dus niet alleen een gevolg van armoede, maar ook een belangrijke veroorzaker ervan.

In de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN is afgesproken om uiterlijk in 2025 een eind te maken aan kinderarbeid.

Deze nieuw gepubliceerde subsidie helpt u dit doel te bereiken door kinderarbeid duurzaam te bestrijden, binnen de mogelijkheden die men heeft.

Over de subsidie

De nieuw gepubliceerde subsidie richt zich op het financieel ondersteunen van projecten die kinderarbeid tegen gaan.

Een belangrijk aspect van de subsidie is dat de subsidieaanvraag gedaan wordt door een samenwerkingsverband dat minimaal bestaat uit één Nederlandse onderneming, één NGO (non gouvernementele organisatie) en één lokale organisatie.

Voor de volgende soorten projecten kun je subsidie aanvragen:

  • A: Lokaal impact onderzoek: verdiepend onderzoek naar kinderarbeid op locatie en in de onderneming(en)
  • B: Activiteiten op locatie om kinderarbeid aan te pakken, in samenhang met 'due diligence' maatregelen in de eigen onderneming(en)

Je vraagt subsidie aan voor project A en B of alleen voor B, als project A al door partijen zelf is uitgevoerd. 

Landen

De subsidie is van toepassing in onderstaande landen.

Subsidie

Per project kunt u maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, tot een maximumbedrag van € 475.000. 

Subsidieplafond

  • 13 juni 2018 tot en met 3 februari 2019: € 5.5 miljoen euro
  • 4 februari 2019 tot en met 31 december 2019: € 5,5 miljoen euro

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker.