Subsidie voor projecten tegen kinderarbeid

Ben je een non gouvernementele organisatie, een bedrijf of een organisatie die actief is in een land waar sprake is van kinderarbeid? Tot 5 november a.s. kun je als samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor projecten die kinderarbeid tegen gaan. Je kunt subsidie aanvragen voor verdiepend onderzoek naar kinderarbeid op locatie en in de onderneming(en) en voor activiteiten op locatie om kinderarbeid aan te pakken. Per project kun je maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, met een maximum van € 475.000,. 

Projecten tegen kinderarbeid

Deze subsidie richt zich op het financieel ondersteunen van projecten die kinderarbeid tegen gaan.

Een belangrijk aspect van de subsidie is dat de subsidieaanvraag gedaan wordt door een samenwerkingsverband dat minimaal bestaat uit één Nederlandse onderneming, één NGO (non gouvernementele organisatie) en één lokale organisatie. Mocht je tot een van deze doelgroepen behoren dan kun je deze subsidie dus aanvragen als je binnen het project gaat samenwerken met twee andere partijen.

Voor de volgende soorten projecten kun je subsidie aanvragen:

Lokaal impact onderzoek
Hieronder verstaat de subsidieverstrekker verdiepend onderzoek naar kinderarbeid op locatie en in de onderneming(en)

Activiteiten op locatie
Hieronder verstaat de subsidieverstrekker activiteiten op locatie om kinderarbeid aan te pakken, in samenhang met 'due diligence' maatregelen in de eigen onderneming(en)

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Je vraagt subsidie aan voor activiteiten die gericht zijn op de bestrijding van kinderarbeid
 • Je voert deze activiteiten binnen 4 jaar
 • De aanvraag moet worden gedaan door een door een samenwerkingsverband dat minimaal bestaat uit één Nederlandse onderneming, één NGO (non gouvernementele organisatie) en één lokale organisatie

Subsidie

Per project kunt u maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, tot een maximumbedrag van € 475.000. 

Aanvragen

Meer informatie of een subsidieaanvraag aanmaken

Meer subsidies en fondsen op het gebied van kinderarbeid

 • Subsidie transformatie mode industrie

  Subsidie voor grote en kleine partners die grote ideeën hebben om de mode-industrie te transformeren op het gebied van circulaire mode, duurzamer katoen, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden...

 • Subsidie voor aanpakken kinderarbeid

  Subsidie voor activiteiten gericht op het tegengaan van kinderarbeid. Per project kun je maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, met een maximum van € 475.000,-.  Voor deze...

 • Subsidie voor effectieve organisaties op het gebied van armoedebestrijding, vooral met betrekking tot kinderen en vrouwen

  Bevorderen van de effectiviteit van filantropie en het ondersteunen van een aantal effectieve organisaties op het gebied van armoedebestrijding, vooral met betrekking tot kinderen en vrouwen. Neemt...

 • Subsidie voor ontwikkelingsprojecten in o.a. Bangladesh, China, India, Peru en Vietnam

  Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van projecten in landen waar de producten van het aan het fonds verbonden modemerk worden gemaakt. Dit zijn o.a. Bangladesh, China, India, Peru...

 • Subsidie voor wereldwijde initiatieven op het gebied van dieren, kansarmen, kinderen en ziektes

  Financiële ondersteuning van wereldwijde initiatieven op het gebied van dieren, kansarmen, kinderen en ziektes....

 • Subsidie voor projecten gericht op kinderen in moeilijke omstandigheden

  Subsidie voor ondersteuning van projecten gericht op kinderen in moeilijke omstandigheden, overal ter wereld. Projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de bevordering van onderwijs,...

 • Prijs duurzaam ondernemen

  Prijs voor startende ondernemers met een product of dienst die een grote impact heeft op de duurzame samenleving. Je project moet ondernemend, innovatief en creatief zijn, en een grote impact op de...