Subsidie tegen kinderarbeid

Vanaf 24 februari is het mogelijk subsidie aan te vragen voor activiteiten gericht op de bestrijding van kinderarbeid. Het kan hierbij gaan om verdiepend onderzoek naar kinderarbeid, maar ook om bijvoorbeeld activiteiten op locatie om kinderarbeid aan te pakken. Per project kun je maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, tot een maximumbedrag van € 475.000. De subsidie moet worden aangevraagd door een samenwerkingsverband tussen een onderneming, non gouvernementele organisatie en een lokale organisatie. Je kunt de subsidie online aanvragen, na eerst een Quick Scan te hebben uitgevoerd.

Samenwerking tussen onderneming, non gouvernementele organisatie en lokale organisatie(s)

Vanaf 24 februari is het weer mogelijk subsidie aan te vragen voor projecten die kinderarbeid tegen gaan.

Een belangrijk aspect van de subsidie is dat de subsidieaanvraag gedaan wordt door een samenwerkingsverband dat minimaal bestaat uit één Nederlandse onderneming, één NGO (non gouvernementele organisatie) en één lokale organisatie.

Voor de volgende soorten projecten kun je subsidie aanvragen:

  • Lokaal impact onderzoek: verdiepend onderzoek naar kinderarbeid op locatie en in de onderneming(en)
  • Activiteiten op locatie om kinderarbeid aan te pakken, in samenhang met 'due diligence' maatregelen in de eigen onderneming(en)

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

  • Je vraagt subsidie aan voor activiteiten die gericht zijn op de bestrijding van kinderarbeid
  • Je voert deze activiteiten binnen 4 jaar
  • De aanvraag moet worden gedaan door een door een samenwerkingsverband dat minimaal bestaat uit één Nederlandse onderneming, één NGO (non gouvernementele organisatie) en één lokale organisatie

Subsidie

Per project kunt u maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, tot een maximumbedrag van € 475.000. 

Aanvragen

Er is een gelaagde subsidieaanvraag waarbij je eerst een quick scan moet doen.