Subsidie van 100.000 euro voor organisaties en netwerken die zich inzetten voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening

Tot 21 maart kunnen organisaties en netwerken die zich inzetten voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening tot maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan sociale inclusie en gelijkwaardigheid, empowerment en eigen regie. Leuke bijkomstigheid is dat je zelf binnen de kaders van de regeling het onderwerp van je project mag bepalen.

Interessant: Bepaal zelf het onderwerp van je project!

Deze nieuwe subsidieoproep is een zogenaamde open subsidieoproep, zonder vastgesteld thema. Je bepaalt zelf, binnen de kaders van de oproep, het onderwerp van het project.

Uitgangspunt is dat je project ertoe bijdraagt dat mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische problemen en hun naasten het leven te leiden dat zij zelf willen.

Het project moet daarnaast bijdragen aan de kernwaarden van: sociale inclusie en gelijkwaardigheid & empowerment en eigen regie.

Binnen deze bovenstaande kaders ben je vrij om je eigen project te bepalen.

Wie kan subsidie aanvragen

Organisaties en netwerken die zich inzetten voor de belangen van mensen met een (chronische) ziekte, beperking of psychische aandoening, en naasten kunnen een projectidee indienen.

Er zijn een aantal partijen gedefinieerd in de subsidieoproep die geen hoofdaanvrager kunnen zijn. Deze kun je vinden in de subsidieinformatie die we over deze regeling beschikbaar hebben.

Voorwaarden

De inhoud van je projectidee wordt getoetst op de volgende punten:

 • Kernwaarden
 • Aansluiten op behoefte
 • Aansluiten op recente ontwikkelingen
 • Resultaten op lange termijn
 • Samenwerking

Restricties

Onderstaande aanvragen zijn uitgesloten:

 • Aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek
 • Activiteiten die primair gericht zijn op: studiemogelijkheden
 • Het (participeren in) wetenschappelijk onderzoek
 • Activiteiten die samenhangen met richtlijnontwikkeling, kwaliteitstoetsing of het zelf ontwikkelen van medisch inhoudelijke kwaliteitsindicatoren

Maximaal 100.000 euro subsidie per aanvraag

Het maximaal aan te vragen bedrag is: 100.000 euro incl. btw.
Bij de uitgewerkte aanvraag vraagt de subsidieverstrekker je het bedrag te onderbouwen. Bijvoorbeeld aan de hand van de activiteiten die je gaat doen.

In totaal is er voor deze subsidieoproep 1 miljoen euro beschikbaar. Je kunt ook een projectidee indienen met een lager bedrag. Deze worden even waardevol bezien als projectideeën met een hoog bedrag.

Bij je subsidieaanvraag aangeven in welk van de volgende categorieën je aangevraagde subsidie valt:

 • Tot € 25.000
 • € 25.000,- tot € 50.000
 • € 50.000,- tot € 75.000
 • € 75.000,- tot € 100.000

Aanvragen

Deze subsidie nu aanvragen.