Subsidie voor artistieke en culturele producties in de Verenigde Staten

Nu het sinds een week onder voorwaarden weer toegestaan is om naar de Verenigde Staten te reizen zal het bij veel culturele organisaties en kunstenaars weer gaan kriebelen. Want hoe gaaf zou het zijn als je na alle Corona ellende je muziek- of dansvoorstelling, film, theatervoorstelling of tentoonstelling kunt vertonen in de Verenigde Staten? Voor zowel opkomende kunstenaars als gevestigde culturele organisaties is het daarom goed om te weten dat er een fonds bestaat dat subsidie verstrekt voor het bevorderen van artistieke en intellectuele uitwisseling tussen de Verenigde Staten en Nederland. Per jaar is er ca. $ 119.550 aan subsidie beschikbaar, maar je moet de subsidie wel ruim voortijdig aanvragen. Je kunt de subsidie aanvragen via e-mail, waarbij we je een aantal tips geven over het format van de subsidieaanvraag.

Subsidie voor tentoonstellingen, voorstellingen, onderzoek en residenties van kunstenaars

Het fonds verstrekt subsidie voor tentoonstellingen, voorstellingen, onderzoek en residenties van kunstenaars, om zo een hoog niveau van artistieke en intellectuele uitwisseling tussen de Verenigde Staten en Nederland te bevorderen. 

Projecten die onderwerpen als diversiteit, gelijkheid en inclusie benadrukken krijgen overigens prioriteit.

Geschikt voor een breed scala aan culturele organisaties en kunstenaars

Interessants aan deze regeling is dat de subsidie kan worden aangevraagd door een brede variëteit aan culturele organisaties aan kunstenaars. Zo kan de subsidie worden aangevraagd door grote, al internationaal actieve culturele organisaties, maar ook door kleine culturele organisaties en opkomende kunstenaars.

Belangrijke voorwaarde is wel dat de aanvragers staatsburger of permanent ingezetene zijn van de Verenigde Staten of Nederland.

Een paar belangrijke voorwaarden waaraan je project moet voldoen

Wil je met je culturele project naar de Verenigde Staten dan moet het o.a. aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Je moet als aanvrager een burger of permanente inwoner van de Verenigde Staten of Nederland 
 • Het project moet nog in de voorbereidingsfase verkeren en nog niet afgerond zijn op het moment van de subsidieaanvraag
 • Het project moet openstaan voor het publiek en een breed publiek bereiken
 • Je aanvraag moet kopieën bevatten van contractuele overeenkomsten indien relevant

Begin tijdig met je subsidieaanvraag

Je aanvraag moet ten minste zes maanden voordat de subsidie nodig is worden ingediend om een goede behandeling te waarborgen.

Voorstellen voor projecten die al lopen of zijn afgesloten op het moment van de beoordeling, worden overigens niet gefinancierd. 

Onderwerpen die niet in je subsidieaanvraag mogen ontbreken

Je moet de subsidieaanvraag in het Engels opstellen. Hieronder helpen we je alvast op weg met de onderwerpen die niet mogen ontbreken in je subsidieaanvraag.

Begeleidend schrijven (maximaal 2 bladzijden)
De eerste alinea moet een samenvatting bevatten van je project en het gevraagde subsidiebedrag (maximaal 250 woorden). Je begeleidende brief moet ook een beschrijving bevatten van het voorgestelde project, het tijdschema, de data waarop het project wordt uitgevoerd, de professionele achtergrond van de belangrijkste deelnemers en het totale bedrag van de gevraagde subsidie.

Steunbetuigingen
Steunbetuigingen van partnerorganisaties en contracten of overeenkomsten tussen presentatoren en de kunstenaar kunnen ook worden ingediend indien relevant.

Budget
Begroting (maximaal 1 pagina): Voeg een gespecificeerde lijst van de voorgestelde uitgaven bij. Ook eventuele andere financieringsbronnen moeten worden vermeld, evenals de status van deze financiering op het ogenblik van de indiening van de aanvraag.

Je moet in je begroting ook duidelijk aangeven welke posten door de subsidie zullen worden gedekt.

Ondersteunend materiaal
Stuur ondersteunend materiaal mee, zoals foto's, dia's of video's.

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidie, of direct online een subsidieaanvraag aanmaken

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media

Is bovenstaande subsidie niet helemaal jouw ding? Onderstaand een overzicht van andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media.

 • Subsidie voor culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen

  Financieel ondersteunen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen in de regio Eemsmond. Per jaar is er ca. € 131.000 subsidie beschikbaar....

 • Subsidie voor verhalen, storytelling en impact campagnes over klimaat en biodiversiteit

  Subsidie voor aansprekende alle vormen van media, van storytelling- tot impactcampagnes van over de hele wereld die ons dichter bij een klimaatvriendelijke en biodiverse toekomst brengen. In deze...

 • Subsidie voor culturele instellingen in Amsterdam en voor minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten, gericht op minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland èn in ontwikkelingslanden. Ook is er steun mogelijk voor ondernemende jonge...

 • Subsidie voor innovatieve, datagestuurde journalistieke projecten

  Subsidie voor voor innovatieve, datagestuurde journalistieke projecten die onderbelichte kwesties onder de aandacht brengen en overtuigende data-driven storytelling, gebaseerd op originele...

 • Subsidie voor lokale initiatieven in Veenendaal

  Subsidie voor lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan een actieve betrokkenheid en de leefbaarheid van inwoners van Veenendaal. Per jaar is er ca. € 13.297 subsidie beschikbaar. Je kunt de...

 • Toon meer resultaten