Subsidie voor culturele instellingen voor verrijking culturele aanbod, vergroten publieksbereik en diverser publiek

Samenwerkingsverbanden van culturele instellingen in Noord-Holland, zoals archieven, bibliotheken, filmhuizen, musea, poppodia, theaters en theatergroepen, kunnen vanaf 25 september maximaal 25.000 euro subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op verrijking van het culturele aanbod, vergroting van het publieksbereik, bereiken van een diverser publiek en het delen van kennis en expertise. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, of online. Daarnaast geven we je een overzicht van andere subsidies en fondsen voor culturele instellingen.

Culturele instellingen

Samenwerkingsverbanden van culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die voortkomen uit de samenwerking tussen de culturele instellingen met als doel:

 • Verrijking culturele aanbod
 • Vergroten publieksbereik
 • Bereiken meer divers publiek
 • Delen van kennis en expertise

Onder culturele instellingen verstaan in dit geval:

 • Archieven
 • Bibliotheken
 • Filmhuizen
 • Musea
 • Poppodia
 • Theaters
 • Theatergroepen

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-.
Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat aan de beschikking tot subsidievaststelling geen beschikking tot subsidieverlening vooraf.

Wanneer zal je aanvraag geweigerd worden

De subsidie zal ieder geval geweigerd worden indien:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is
 • De activiteit is afgerond voordat de subsidieaanvraag is ontvangen
 • Op het tijdstip van de indiening van de aanvraag het een bestaande samenwerking betreft op het gebied van de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd

Daarnaast wordt er geen subsidie verstrekt voor:

 • Kosten gemaakt in de reguliere bedrijfsvoering van de subsidieontvanger
 • Exploitatiekosten
 • Subsidies van minder dan € 5.000,-

Ook voor gemeenten zijn er subsidiemogelijkheden
In dit artikel over deze nieuwe subsidieregeling hebben we ons gericht op de subsidiemogelijkheden voor culturele instellingen.
Voor gemeenten is het goed om te weten dat vanuit deze subsidieregeling er ook subsidiemogelijkheden zijn voor samenwerkingsverbanden van gemeenten voor het opstellen van een regionaal cultureel actieplan ter uitvoering van de regionale visie op het gebied van cultuur binnen de betrokken gemeenten (zie link onder).

Aanvragen

Klik hier om een subsidieaanvraag op te stellen, of voor meer informatie over deze nieuwe subsidieregeling

Andere subsidies en fondsen voor culturele instellingen in Noord-Holland

 • Subsidie voor archieven en bibliotheken

  Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening....

 • Subsidie voor videogames

  Subsidie voor de ontwikkeling van een concept en een project voor een innovatief en creatief videospel waarin een verhaal wordt verteld dat is ontworpen voor commercieel gebruik voor pc's, consoles...

 • Subsidie herdenken tweede wereldoorlog

  In 2019 en 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en er een einde kwam aan tweede wereldoorlog. Om dit te herdenken is er 15 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor...

 • Subsidie voor gemeenten en culturele instellingen

  Subsidie voor samenwerking tussen culturele instellingen gericht op verrijking van het culturele aanbod, vergroten van het publieksbereik, het bereiken van een meer divers publiek of het delen van...

 • Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

  Financiële ondersteuning van projecten die van belang zijn voor mensen en/of dier. Het gaat hierbij met name om projecten gericht op mensen uit een kansarme omgeving of maatschappelijke...

 • Toon meer resultaten