Subsidie voor culturele instellingen voor verrijking culturele aanbod, vergroten publieksbereik en diverser publiek

Samenwerkingsverbanden van culturele instellingen in Noord-Holland, zoals archieven, bibliotheken, filmhuizen, musea, poppodia, theaters en theatergroepen, kunnen vanaf 25 september maximaal 25.000 euro subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op verrijking van het culturele aanbod, vergroting van het publieksbereik, bereiken van een diverser publiek en het delen van kennis en expertise. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, of online. Daarnaast geven we je een overzicht van andere subsidies en fondsen voor culturele instellingen.

Culturele instellingen

Samenwerkingsverbanden van culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die voortkomen uit de samenwerking tussen de culturele instellingen met als doel:

 • Verrijking culturele aanbod
 • Vergroten publieksbereik
 • Bereiken meer divers publiek
 • Delen van kennis en expertise

Onder culturele instellingen verstaan in dit geval:

 • Archieven
 • Bibliotheken
 • Filmhuizen
 • Musea
 • Poppodia
 • Theaters
 • Theatergroepen

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-.
Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat aan de beschikking tot subsidievaststelling geen beschikking tot subsidieverlening vooraf.

Wanneer zal je aanvraag geweigerd worden

De subsidie zal ieder geval geweigerd worden indien:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is
 • De activiteit is afgerond voordat de subsidieaanvraag is ontvangen
 • Op het tijdstip van de indiening van de aanvraag het een bestaande samenwerking betreft op het gebied van de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd

Daarnaast wordt er geen subsidie verstrekt voor:

 • Kosten gemaakt in de reguliere bedrijfsvoering van de subsidieontvanger
 • Exploitatiekosten
 • Subsidies van minder dan € 5.000,-

Ook voor gemeenten zijn er subsidiemogelijkheden
In dit artikel over deze nieuwe subsidieregeling hebben we ons gericht op de subsidiemogelijkheden voor culturele instellingen.
Voor gemeenten is het goed om te weten dat vanuit deze subsidieregeling er ook subsidiemogelijkheden zijn voor samenwerkingsverbanden van gemeenten voor het opstellen van een regionaal cultureel actieplan ter uitvoering van de regionale visie op het gebied van cultuur binnen de betrokken gemeenten (zie link onder).

Aanvragen

Klik hier om een subsidieaanvraag op te stellen, of voor meer informatie over deze nieuwe subsidieregeling

Andere subsidies en fondsen voor culturele instellingen in Noord-Holland

 • Sponsoring van kunst, kunstenaars en musea

  Financieel dienstverlener, sinds de 19e eeuw actief op het gebied van het verzamelen en ondersteunen van kunst, kunstenaars en musea, om zo bij te dragen aan de opbouw en het behoud van cultureel...

 • Subsidie erfgoedsector, bijscholing historische interieur

  Financiële ondersteuning voor professionals in de Nederlandse erfgoedsector die zich willen her- en bijscholen op het terrein van het historisch interieur. Ook excellente Nederlandse studenten...

 • Subsidie voor o.a. cultuur, gezondheid, kerk, maatschappelijke projecten, milieu, natuur en dierenbescherming en onderwijs en onderzoek

  Financiële ondersteuning van projecten, organisaties en privé personen op een breed gebied. O.a. steun voor projecten op het gebied van cultuur, gezondheid, internationale hulp, kerk en...

 • Subsidie voor vormgeving, architectuur of digitale cultuur

  Vierjarige instellingssubsidies voor culturele instellingen die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse architectuur,...

 • Subsidie voor o.a. maatschappelijke, sociale en culturele organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke, sociale, wetenschappelijke, religieuze en culturele organisaties en projecten, waarbij het algemeen belang voorop staat. Er is jaarlijks ca. 10.000...

 • Toon meer resultaten