Subsidie voor culturele instellingen voor verrijking culturele aanbod, vergroten publieksbereik en diverser publiek

Samenwerkingsverbanden van culturele instellingen in Noord-Holland, zoals archieven, bibliotheken, filmhuizen, musea, poppodia, theaters en theatergroepen, kunnen vanaf 25 september maximaal 25.000 euro subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op verrijking van het culturele aanbod, vergroting van het publieksbereik, bereiken van een diverser publiek en het delen van kennis en expertise. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, of online. Daarnaast geven we je een overzicht van andere subsidies en fondsen voor culturele instellingen.

Culturele instellingen

Samenwerkingsverbanden van culturele instellingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die voortkomen uit de samenwerking tussen de culturele instellingen met als doel:

 • Verrijking culturele aanbod
 • Vergroten publieksbereik
 • Bereiken meer divers publiek
 • Delen van kennis en expertise

Onder culturele instellingen verstaan in dit geval:

 • Archieven
 • Bibliotheken
 • Filmhuizen
 • Musea
 • Poppodia
 • Theaters
 • Theatergroepen

Subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 25.000,-.
Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat aan de beschikking tot subsidievaststelling geen beschikking tot subsidieverlening vooraf.

Wanneer zal je aanvraag geweigerd worden

De subsidie zal ieder geval geweigerd worden indien:

 • De activiteit financieel niet haalbaar is
 • De activiteit is afgerond voordat de subsidieaanvraag is ontvangen
 • Op het tijdstip van de indiening van de aanvraag het een bestaande samenwerking betreft op het gebied van de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd

Daarnaast wordt er geen subsidie verstrekt voor:

 • Kosten gemaakt in de reguliere bedrijfsvoering van de subsidieontvanger
 • Exploitatiekosten
 • Subsidies van minder dan € 5.000,-

Ook voor gemeenten zijn er subsidiemogelijkheden
In dit artikel over deze nieuwe subsidieregeling hebben we ons gericht op de subsidiemogelijkheden voor culturele instellingen.
Voor gemeenten is het goed om te weten dat vanuit deze subsidieregeling er ook subsidiemogelijkheden zijn voor samenwerkingsverbanden van gemeenten voor het opstellen van een regionaal cultureel actieplan ter uitvoering van de regionale visie op het gebied van cultuur binnen de betrokken gemeenten (zie link onder).

Aanvragen

Klik hier om een subsidieaanvraag op te stellen, of voor meer informatie over deze nieuwe subsidieregeling

Andere subsidies en fondsen voor culturele instellingen in Noord-Holland

 • Sponsor activiteiten innovatie, gezondheid en welzijn

  Sponsoring van activiteiten die gerelateerd zijn aan innovatie, sport en cultuur. Belangrijke voorwaarde bij beoordeling van de sponsoringaanvragen is dat de gesponsorde activiteit een bijdrage...

 • Subsidie voor muzikanten

  Subsidie voor jonge uitvoerende musici. Het kan hierbij gaan om een concert, projecten gericht op het ontwikkelen van het talent van jonge zangers, muziekfestivals of bijvoorbeeld een concours. De...

 • Subsidie voor vrouwelijke beeldende kunstenaars

  Subsidie voor vrouwelijke beeldend kunstenaars. De projecten waarvoor je subsidie kan aanvragen variëren van het maken van een film en kunstprojecten tot bijvoorbeeld de aankoop van gereedschap,...

 • Subsidie ontwikkeling ervaren urban arts rolmodellen

  Subsidie voor culturele instellingen gericht op het professionaliseren van de (door)ontwikkeling van personen die hun sporen in de urban arts hebben verdiend en op eigen kracht via informele routes...

 • subsidie voor cultureel en economisch erfgoed en gezondheidsprojecten

  Financieel ondersteunen van cultureel en economisch erfgoed en gezondheidsprojecten. Het fonds verstrekt schilderijen en andere kunstwerken met een link naar de (bedrijfs)economische geschiedenis...

 • Toon meer resultaten