Tot 12 april subsidie aanvragen voor projecten of voorstellingen die door het land reizen

Je kunt tot 12 april subsidie aanvragen voor o.a. projecten of voorstellingen die door het land reizen en bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel zijn. De subsidie bedraagt over het algemeen niet meer dan 15.000 euro.

Voorwaarden

  • Het project richt zich aantoonbaar op een groot bereik in een bepaalde regio (veel voorstellingen of een tournee)
  • Een project wordt bij voorkeur opgezet of uitgevoerd in samenwerking met lokale en regionale professionals
  • Financiële betrokkenheid van één of meer gemeenten strekt tot aanbeveling, dit geldt ook voor bijdragen vanuit stedelijke, regionale of provinciale instellingen of fondsen
  • Projecten moeten artistiek van hoge kwaliteit zijn
  • Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel en kan voor andere partijen (instellingen of gemeenten) een voorbeeldstellend karakter hebben
  • Aanvragers (instellingen, organisaties of kunstenaars) mogen slechts één keer in de drie jaar een aanvraag doen
  • Het fonds wil het verschil maken, de bijdrage moet dus in verhouding staan tot totale begroting
  • Geen educatieve projecten, maar eventueel wel uitvoeringen en producties waar ook een educatief element in zit
  • Bij de beoordeling wordt zowel rekening gehouden met een geografische spreiding als een verdeling over de diverse kunst- en cultuurdisciplines

Tip
Noem in een aanvraag en projectplan altijd namen van betrokken kunstenaars en de samenwerking met regionale of landelijke ondersteuningsinstellingen.
Een adviescommissie met professionals uit diverse disciplines beoordeelt namelijk de aanvragen bij dit fonds.

Subsidie

De bedragen die het fonds ter beschikking stelt liggen tussen 2.500 euro en 15.000 euro.

Aanvragen

Subsidie aanvragen.