Extra aanvraagronde professionals en studenten podiumkunsten

Jonge professionele podiumkunstenaars of studenten met een professionele ambitie hierin, die een verbinding hebben met (groot) Zwolle of (groot) Amsterdam kunnen gebruik maken van een extra aanvraagronde, en uiterlijk tot 1 december subsidie aanvragen. Per project kan er maximaal € 5.000 subsidie worden aangevraagd. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier.

Over de subsidie

Het verstrekkende fonds richt zich op het stimuleren van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van opleiding, vorming en uitvoering tijdens de ontwikkelingsfase. 

Wie kan de subsidie aanvragen

Iedere persoon of instelling die richt richt op het ondersteunen van jong talent in de podiumkunsten kan een aanvraag doen bij het fonds.

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarden voor je op een rijtje:

 • De aanvrager dient zich bezig te houden met professionele kunst of professionele kunst in wording
 • De aanvrager of de gemiddelde leeftijden van de uitvoerders is minimaal 14 en maximaal 29 jaar
 • De aanvrager dient zich bezig te houden met professionele kunst of professionele kunst in wording
 • De aanvrager moet als standplaats groot Amsterdam of Zwolle en omgeving hebben

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 5.000.

Meer informatie

Meer informatie of direct online aanvragen

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Subsidie voor initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een democratische rechtstaat en onafhankelijke media

  Financiële ondersteuning van initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een sterke, integere en inclusieve democratische rechtstaat en kritische, onafhankelijke media. Hierbij richt het...
 • Subsidie voor projecten gericht op duurzame ontwikkeling

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op duurzame ontwikkeling en bevorderen van evenwicht tussen tussen ecologische, economische, culturele en sociale belangen. Hierbij gaat het met name om...
 • Subsidie voor tijdschriften en de tijdschriftjournalistiek

  Subsidie voor tijdschriften en de tijdschriftjournalistiek. Het gaat daarbij om tijdschriften en tijdschrift-journalistiek in de breedste en modernste zin van het woord, dat wil zeggen in schrift en...
 • Subsidie voor zorg, onderwijs, cultuur en ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties die gericht zijn op het verbeteren van de samenleving. Het fonds richt zich hierbij op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied...
 • Subsidie voor het stimuleren van hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele activiteiten

  Subsidie gericht op het stimuleren van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele activiteiten. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het opzetten en uitvoeren van een...
 • Toon meer resultaten