Kunst, cultuur en media

Extra aanvraagronde professionals en studenten podiumkunsten

Jonge professionele podiumkunstenaars of studenten met een professionele ambitie hierin, die een verbinding hebben met (groot) Zwolle of (groot) Amsterdam kunnen gebruik maken van een extra aanvraagronde, en uiterlijk tot 1 december subsidie aanvragen. Per project kan er maximaal € 5.000 subsidie worden aangevraagd. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier.

Over de subsidie

Het verstrekkende fonds richt zich op het stimuleren van jong talent in de podiumkunsten in de ruimste zin (toneel, kleinkunst, musical, opera, muziek, zang, ballet en dergelijke) door middel van geldelijke bijdragen in de kosten van opleiding, vorming en uitvoering tijdens de ontwikkelingsfase. 

Wie kan de subsidie aanvragen

Iedere persoon of instelling die richt richt op het ondersteunen van jong talent in de podiumkunsten kan een aanvraag doen bij het fonds.

Voorwaarden

Een belangrijke voorwaarden voor je op een rijtje:

  • De aanvrager dient zich bezig te houden met professionele kunst of professionele kunst in wording
  • De aanvrager of de gemiddelde leeftijden van de uitvoerders is minimaal 14 en maximaal 29 jaar
  • De aanvrager dient zich bezig te houden met professionele kunst of professionele kunst in wording
  • De aanvrager moet als standplaats groot Amsterdam of Zwolle en omgeving hebben

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 5.000.

Meer informatie

Meer informatie of direct online aanvragen

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

Gerelateerde fondsen en subsidies