Nieuw fonds verstrekt subsidie voor toekomstige optredens van professionele uitvoerende kunstenaars

De podiumkunst en professionele uitvoerende kunstenaars hebben het natuurlijk financieel zwaar gehad in de afgelopen tijd. Daarom is het fijn dat er een nieuw fonds is opgezet dat professionele uitvoerende kunstenaars financieel helpt met toekomstige optredens. De opzet van het fonds is eigenlijk relatief simpel: als je in de periode 31 mei tot en met 31 december 2022 minimaal één betaald optreden hebt kun je subsidie aanvragen. Deze subsidie kun je vervolgens gebruiken voor toekomstige uitvoeringen. Hiermee kunnen kosten als repetities, reiskosten en promotie worden betaald. De éénmalige subsidie bedraagt € 270 per optreden tot een maximum van 5 dagen (= € 1.350). Je kunt de subsidie online aanvragen. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Minimaal één betaald optreden

Wanneer je een professionele uitvoerende kunstenaar bent kun je bij een nieuw fonds aanvragen als je in de periode 31 mei tot en met 31 december 2022 minimaal één betaald optreden hebt gehad.

Met deze subsidie kun je vervolgens kosten als repetities, reiskosten en promotie voor toekomstige optredens betalen.

Voorwaarden

We hebben een aantal relevante voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Je bent een professioneel uitvoerend kunstenaar
 • Je hebt in de periode 31 mei tot 31 december minimaal één betaald optreden gehad
 • Je bent als uitvoerend kunstenaar in Nederland gevestigd
 • Het project vind in Nederland plaats
 • Je hebt in de afgelopen drie boekjaren niet meer dan € 200.000 aan staatssteun ontvangen

Subsidie

De éénmalige subsidie bedraagt € 270 per optreden tot een maximum van 5 dagen (= € 1.350).

Aanvragen

Meer informatie of direct online aanvragen

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

Natuurlijk zijn er veel meer subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur. Onderstaand een overzicht.

 • Subsidie voor o.a. maatschappelijke projecten en voor (meer)jarig onderzoek

  Subsidie voor organisaties en projecten op maatschappelijk terrein, meer in het bijzonder op het gebied van gezondheidszorg, natuurbehoud, onderwijs, scholing en cultuur, alsmede op sociaal gebied...
 • Subsidie voor gezondheidszorg, kunst en cultuur en bescherming van mens en natuur

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van kunst, cultuur of de bescherming van mans en natuur. Er kan subsidie worden aangevraagd voor projecten in heel Nederland, maar...
 • Subsidie voor verbeteren leefomgeving

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die, hoe klein ook, de leefomgeving verbeteren en ons blikveld verruimen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de positieverbetering van vrouwen...
 • Subsidie voor bibliotheken

  Subsidie voor bibliotheekstichtingen voor het toekomstbestendig maken van bibliotheken. Bijvoorbeeld door het invoeren van een vernieuwende programmering met andere partners, het ontwikkelen van...
 • Subsidie voor vernieuwende mediaproducties

  Subsidie voor vernieuwende mediaproducties van zowel individuele makers als producenten die de toekomst van digital storytelling verkennen in een veranderend medialandschap. Het moet hierbij gaan om...
 • Toon meer resultaten