Kunst, cultuur en media

Nog één keer subsidie mogelijk voor uitvoerende kunstenaars voor toekomstige optredens

Norma Boosterfonds

Het fonds dat is bedoeld om professionele uitvoerende kunstenaars in Nederland een extra financiële impuls te geven voor hun toekomstige optredens gaat nog één keer open. Van 26 tot en met 28 juni kun je voor de allerlaatste keer subsidie aanvragen voor repetities, reiskosten, zelfstudie en promotie van shows. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moeten aanvragers professionele uitvoerende kunstenaars zijn die op 31 december 2021 waren aangesloten bij NORMA of tussen 2019 en 2021 minimaal € 100 aan naburige rechteninkomsten hebben ontvangen. Deze inkomsten kunnen afkomstig zijn van Sena en NORMA in Nederland of van een buitenlandse organisatie of opdrachtgever.

Subsidie

Het Boosterfonds biedt een bijdrage van € 270 per betaald optreden of opnamedag voor televisie en/of filmproducties in Nederland. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is € 1350, wat overeenkomt met 5 dagen aan bijdragen. Deze optredens of opnamedagen moeten plaatsvinden tussen 7 maart en 31 augustus 2023.

Aanvragen

Het indienen van een aanvraag vereist verschillende documenten, waaronder bewijs van professionele status, bewijs van aansluiting bij NORMA of naburige rechteninkomsten, bewijs van betaalde optredens en een volledig ingevulde de-minimisverklaring. Na het sluiten van het Boosterfonds ontvangen aanvragers binnen 8 weken per e-mail bericht over de toekenning van hun aanvraag.

Het NORMA Boosterfonds hanteert een verdeling van maximaal 1/3 van het beschikbare budget voor musici en 2/3 of meer voor niet-musici. Als er onvoldoende aanvragen zijn, kan deze verdeling worden aangepast. Bij een overschot aan aanvragen ten opzichte van het beschikbare budget, worden de bijdragen via loting toegekend.

Laatste kans

Dit jaar is het laatste jaar dat het Boosterfonds open gaat, dus het is belangrijk om hier rekening mee te houden. Aanmelden bij NORMA in de hoop volgend jaar een aanvraag bij het Boosterfonds te kunnen indienen heeft geen zin.

Meer informatie of aanvragen

Norma Booster Fonds