Subsidie voor cultuur in provincie Overijssel

Cultuur verbindt ons allemaal. Daarom heeft een privaat bedrijf in de regio Twente een cultuurfonds opgericht. Organisaties in de regio Twente die kunstzinnige en culturele evenementen organiseren kunnen bij dit private cultuurfonds subsidie aanvragen. De activiteiten waar je subsidie voor wilt aanvragen moeten met name een culturele of kunstzinnig functie hebben en mensen met elkaar verbinden. Je kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen. Daarnaast geven we je een lijstje met andere subsidies  en fondsen voor cultuur in Overijssel.

Over het fonds

Het cultuurfonds is opgericht door een particulier bedrijf, en heeft als doelstelling het ondersteunen van kunstzinnige en culturele evenementen die mensen met elkaar verbinden. De relatie tussen het private cultuurfonds en de activiteiten van het bedrijf is dat ze beide mensen met elkaar verbinden.

Het cultuurfonds richt zich hierbij op het financieel ondersteunen van laagdrempelige culturele activiteiten die een culturele of kunstzinnige functie hebben en mensen met elkaar verbinden.

Voorwaarden

 • De steun heeft in principe een eenmalig karakter
 • Het gaat altijd om een activiteit
 • De activiteit moet plaatsvinden in het verzorgingsgebied van Cogas (Twente)
 • De financiële steun is altijd in combinatie met exposure voor Cogas
 • Activiteiten moeten een culturele of kunstzinnig functie hebben en mensen met elkaar verbinden
 • Activiteiten moeten laagdrempelig zijn (geen dure toegangskaarten)

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet voor steun in aanmerking.

 • Activiteiten met een specifiek religieus of politiek karakter
 • Bijdragen aan natuurlijke personen (alleen aanvragen van rechtspersonen)
 • Activiteiten die al hebben plaatsgevonden (geen steun achteraf)
 • Activiteiten die door de overheid al worden gesubsidieerd
 • Onroerende zaken, zoals bouw, verbouw en renovatie
 • Aanvragen door gemeenten
 • Organisatorische kosten en exploitatiekosten

Aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen, waarbij je in ieder geval een financiële onderbouwing en informatie over de te leveren tegenprestatie moet toevoegen.

Andere subsidies voor cultuur in Overijssel

Naast bovenstaande cultuurfonds zijn er nog ruim 500 subsidies en fondsen voor kunst en cultuur in Overijssel. Onderstaand geven we je alvast een lijstje.

 • Subsidie voor kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen

  Het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Per jaar is er ca. € 761.767 subsidie...
 • Subsidie voor projecten en/of initiatieven met een algemeen maatschappelijk of cultureel belang

  Subsidie voor liefdadige, sociale- en charitatieve instellingen. Per jaar is er ca. € 100.000 beschikbaar. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld culturele projecten, maar ook om onderwerpen als dieren...
 • Bedrijfsfoundation, gericht op maatschappelijk impact en het bijdragen aan maatschappelijke projecten

  Realiseren van maatschappelijk impact en het bijdragen aan maatschappelijke projecten, waarbij de inzet van medewerkers een centrale rol speelt. Het fonds richt zich vooral op kinderen en jongeren die...
 • Subsidie voor bevordering van behoud van kunst in Nederland en o.a. ondersteuning van musea

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op bevordering van behoud van kunst in Nederland, het stimuleren en ondersteunen van kunsthistorisch onderzoek en publicaties, actief...
 • Subsidie voor o.a. maatschappelijke, sociale en culturele organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke, sociale, wetenschappelijke, religieuze en culturele organisaties en projecten, waarbij het algemeen belang voorop staat. Er is jaarlijks ca. €10.000 euro...
 • Toon meer resultaten