Subsidie voor kleinere kunstenaarsinitiatieven

Een interessante nieuwe subsidie voor kleinere kunstenaarsinitiatieven, die vaak dat met zeer beperkte financiële middelen en mankracht maar vanuit een tomeloze energie veel activiteiten worden ontwikkeld. De drijfveer is steeds dat iets moet, urgent is, nu gedaan en getoond moet worden. Met de focus op ruimte voor experiment waar de kunstenaars centraal staat. Met deze subsidie wil het verstrekkende fonds de wendbaarheid en slagkracht van de initiatieven vergroten, en overdracht, doorstroming en professionalisering bevorderen. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro en je kunt de subsidie tot eind april a.s. aanvragen.

Subsidie bestemd voor de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland

De subsidie is bestemd voor de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland. De kleinere initiatieven onderscheiden zich door een onafhankelijke en wendbare houding en werkwijze, die dicht bij de kunst en kunstenaar staat. Het programma is risicovol en experimenteel.

Kenmerk van de initiatieven is dat met zeer beperkte financiële middelen en mankracht maar vanuit een tomeloze energie veel activiteiten worden ontwikkeld. De drijfveer is steeds dat iets moet, urgent is, nu gedaan en getoond moet worden. Met de focus op ruimte voor experiment waar de kunstenaars centraal staat.

Met de bijdrage wil het verstrekkende fonds de wendbaarheid en slagkracht van de initiatieven vergroten, en overdracht, doorstroming en professionalisering bevorderen.

Ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren

De subsidie is bestemd voor een heterogene groep organisaties, instellingen, samenwerkingsverbanden, collectieven, al dan niet tijdelijk of nomadisch, die klein zijn in termen van mankracht, fysieke en organisatorische structuren en die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren.

Beoordeling subsidieaanvraag

De beoordeling van je eventuele subsidieaanvraag vindt plaats op basis van wat al gerealiseerd is, de geformuleerde ambitie en de plannen. Er is geen noodzaak tot het indienen van een uitgewerkt jaarplan.

Beoordeling zal plaatsvinden op o.a. onderstaande criteria:

 • De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van het initiatief en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten
 • De vraag of het initiatief en zijn activiteiten van belang zijn of naar verwachting zullen zijn voor de hedendaagse beeldende kunst in Nederland
 • De rol, positie en de werkwijze van het initiatief en de manier waarop het zich verhoudt tot de actuele context en/of andere disciplines
 • Het curriculum van de bij het initiatief betrokken personen
 • De onderzoekende en/of vernieuwende houding van het initiatief
 • De manier waarop het initiatief naar buiten treedt en op inspirerende wijze een passend publiek voor zijn activiteiten probeert te vinden en aan zich weet te binden
 • De allianties die het initiatief aangaat om de activiteiten te realiseren
 • De relevantie van de activiteiten uit het recente verleden en de mogelijkheden die het plan bieden voor de ontwikkeling van het initiatief

Subsidie

Een kunstinitiatief kan een aanvraag doen voor maximaal 10.000 euro, te besteden aan activiteiten gedurende een jaar vanaf het najaar van 2018. Het totaal beschikbare budget bedraagt 100.000 euro.

Aanvragen

Je kunt de subsidie online aanvragen.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

Er zijn een groot aantal andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur. Onderstaand alvast een overzicht.

 • Subsidie voor toneel, festivals, audio- en audiovisuele producties

  Financieel ondersteunen van beroepsorganisaties voor schrijvers, vertalers en bewerkers, het verstrekken van subsidie voor evenementen en projecten op het gebied van literatuur en drama en het...

 • Subsidie digitalisering culturele instellingen

  Subsidie voor culturele instellingen voor de ontwikkeling en bouw van een digitale toepassing gericht op publieksbereik. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor de aanschaf van software die...

 • Subsidie musea, voor conservering of restauratie van museum objecten

  Financiële ondersteuning bij bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken door musea in Friesland. Het subsidiebudget was afgelopen jaar ca. 155.000 euro....

 • Subsidie voor maatschappij vernieuwende initiatieven en lenigen van menselijke nood

  Financieel ondersteunen van maatschappij vernieuwende initiatieven en projecten gericht op het lenigen van menselijke nood. Jaarlijks is er ca. € 35.000 beschikbaar....

 • Subsidie voor instellingen en projecten op religieus, cultureel en sociaal terrein met name op het gebied van educatie en de jeugd

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten op religieus, cultureel en sociaal terrein met name op het gebied van educatie en de jeugd. Per jaar wordt er ca. 200.000 euro uitgekeerd....

 • Toon meer resultaten