Subsidie voor natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage als het gaat om een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Particulieren, natuur beherende organisaties en overheden kunnen daarom nu subsidie aanvragen voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen.

Wat is een natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oevers zorgen voor een rijke flora en fauna. In tegenstelling tot oevers met een harde beschoeiing kent een natuurvriendelijke oever een geleidelijke overgang van water naar land.

Het glooiende verloop heeft een belangrijke functie: het geeft dieren en planten alle ruimte, zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat. 

Voor wie is deze subsidie

De subsidie is voor iedereen binnen het beheergebied van Rijnland die een natuurvriendelijke oever aan wil leggen door de bestaande steile oever te vergraven tot een flauw talud.

Aanvragers kunnen natuurbeherende organisaties zijn, particulieren maar ook overheden.

Subsidie

De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt € 30.000.

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker.