Maatschappij en samenleving

Subsidie voor projecten gericht op vrouwen in 2020 ook aan te vragen door natuurlijke personen

Er bestaat een interessante subsidie voor organisaties en projecten die het algemeen belang beogen en zich richten op de opheffing van de achterstelling van vrouwen. Normaal kan deze subsidie alleen aangevraagd worden door rechtspersonen, zoals een stichting en koepelorganisaties. Bij uitzondering is het in 2020 echter ook mogelijk deze subsidie aan te vragen als een natuurlijk persoon. Wanneer je als natuurlijk persoon dus een interessant project in gedachten hebt gericht op de achterstelling van vrouwen kun dit jaar ook subsidie aanvragen.

Achterstelling vrouwen

De subsidie richt zich met name op goed omschreven projecten die zich richten op de opheffing van de achterstelling van vrouwen. Ook projecten voor andere projecten (zoals een koepelorganisatie via wie een project wordt uitgevoerd) komen hiervoor in aanmerking.

Normaal moet de aanvraag worden ingediend door een rechtspersoon (stichting, vereniging of kerkelijke instelling), waarbij een ANBI-status niet verplicht is, maar wel tot aanbeveling strekt en wordt geen steun verstrekt aan natuurlijke personen. Maar zoals al aangegeven wordt er dit jaar een uitzondering gemaakt op deze regel, en kun je ook als natuurlijk persoon een subsidieaanvraag indienen.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

  • De aanvraag heeft betrekking op een project gericht op bovenstaande soort activiteiten
  • Je mag niet al met het project zijn gestart
  • De  aanvrager beschikt niet over een vrij, ongebonden eigen vermogen, waarmee het project ook gefinancierd kan worden, met andere woorden extra financiering is noodzakelijk  voor de realisatie van het project
  • Een aanvrager kan maximaal driemaal in een periode van vijf jaar een aanvraag bij het fonds indienen
  • Onder specifieke omstandigheden kunnen op het voorgaande, ter beoordeling van het bestuur van fonds, uitzonderingen worden gemaakt

Bijdragen in de exploitatie (vaste lasten of overheadkosten) van een organisatie komen overigens niet voor subsidiëring in aanmerking. 

Aanvragen

Meer informatie, of een subsidieaanvraag aanmaken.