Subsidie voor verbeteren zorg aan vluchtelingenvrouwen die met seksueel geweld te maken hebben gehad

Vanaf vandaag kun je subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het verbeteren van de psychosociale zorg en ondersteuning aan o.a. vluchtelingenvrouwen die met seksueel en gender gerelateerd geweld te maken hebben gehad. Een zinvolle subsidie omdat deze vrouwen vaak geen hulp zoeken, en hierdoor nog meer gevolgen ondervinden in relatie tot hun gezondheid. De subsidie die je kunt aanvragen bedraagt maximaal €70.000 per project. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toeleiding tot zorg en ondersteuning  

Vluchtelingenvrouwen die met geweld te maken hebben (gehad) zoeken lang niet altijd zorg, en ondervinden vaak nog meer gevolgen in relatie tot de gezondheid.

Ook de gezins- en familiedynamiek kan een rol spelen. Zo worden vluchtelingenvrouwen die met geweld te maken hebben gehad bijvoorbeeld vaak geconfronteerd met stigma en afwijzing door hun familie.
Ze raken in een vicieuze cirkel terecht en worden hierdoor ook kwetsbaar voor verder geweld.

Door deze problemen is een cultuursensitieve benadering belangrijk, waarbij o.a. rekening gehouden moet worden met taboes, cultuureigen idiomen, andere blik op gezondheid en ziekte, of problematiek rond het verwoorden van emoties.

Er is nu subsidie beschikbaar voor projecten die ervoor zorgen dat deze groep vluchtelingenvrouwen óók de juiste zorg en ondersteuning ontvangen.

Neem de behoeften van vluchtelingenvrouwen als uitgangspunt

Interessant aan deze nieuwe subsidie is dat je project zich kan richten op het direct verbeteren van psychosociale zorg en ondersteuning. Hierbij neem je de behoeften van deze vluchtelingenvrouwen als uitgangspunt.
Ook belangrijk dat je project plaatsvindt in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen, eindgebruikers en (zorg)professionals.

Subsidie

De subsidie die aangevraagd kan worden bedraagt voor de praktijkprojecten maximaal €70.000 per project. De looptijd van je project bedraagt maximaal 18 maanden.

Aanvragen

Meer informatie, of een subsidieaanvraag aanmaken.