Subsidie voor waterinitiatieven!

Een superleuke subsidie voor waterinitiatieven. Lokale initiatieven kunnen subsidie aanvragen voor waterinitiatieven zoals het een waterspeelplaats voor kinderen, het vergroenen van stadswater door het plaatsen van vlotten met waterplanten, de organisatie van een water-excursie door de buurt, de aanleg van een ijsvogelwand, enzovoort. 

Over de subsidie

Deze regeling is gericht op het stimuleren van maatregelen met als doel het verhogen van het waterbewustzijn en het vergroten van het besef dat waterbeheer niet alleen een verantwoordelijkheid is van de overheid, maar van iedereen.

Voorbeelden van initiatieven zijn: een waterspeelplaats voor kinderen, het vergroenen van stadswater door het plaatsen van vlotten met waterplanten, de organisatie van een water-excursie door de buurt, de aanleg van een ijsvogelwand, enzovoort. 

Collectieve initiatieven met een maatschappelijk element

Het met gaan om lokale initiatieven met een collectief, maatschappelijk element.

Naast instellingen en stichtingen kunnen daarom ook groepen van particulieren deze subsidie aanvragen.

Verhoging subsidie mogelijk

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de kosten, met een maximum van € 5.000,- (inclusief BTW).

Maar: Wanneer het initiatief een grote invloed heeft op de omgeving en/of er een groot aantal inwoners betrokken is, kan hier van worden afgeweken en kan de subsidie incidenteel voor een hoger bedrag worden toegekend.

Alle kosten die worden gemaakt ter uitvoering van de aanvraag komen voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van:

  • Kosten voor werkzaamheden die niet bijdragen aan de bovengenoemde doelstelling
  • Kosten voor werkzaamheden die van overheidswege zijn opgelegd
  • Kosten die niet direct gerelateerd zijn aan het verwezenlijken van de initiatieven waarvoor subsidie wordt aangevraagd

Arbeidskosten komen in beginsel voor subsidie in aanmerking en worden vergoed tot een maximum van € 1.000,- (inclusief BTW).

Aanvragen subsidie

Ga naar de subsidie.