Subsidie voor werkgelegenheid, kansarme jongeren en armoede

Hoe een vermogende klokkenmaker 140 jaar na het overlijden van zijn laatste huishoudster financiële steun geeft aan projecten op het gebied van werkgelegenheid, kansarme jongeren, armoede en hieraan gerelateerde onderwerpen zoals daklozen.

Fascinerende geschiedenis

De geschiedenis van het fonds leest als een spannend jongensboek. Een vermogende klokkenmaker bepaalde dat 140 jaar na het overlijden van zijn drie huishoudsters zijn vermogen ten goede zou komen aan drie toenmalige weeshuizen. 

De erfopvolgers hiervan, waaronder dit fonds, kunnen hierdoor anderhalve eeuw later nog steeds zinvolle projecten ondersteunen.

Welke projecten komen voor ondersteuning in aanmerking

Financiële ondersteuning van werkgelegenheids- en andere projecten, zodat werkgelegenheid gecreëerd wordt ter bestrijding van werkloosheid en armoede. Ook projecten die hier zijdelings mee te maken hebben kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen.

Focus ligt op het ondersteunen van projecten voor kansarme jongeren en armoede in het algemeen.

Afgebakende en meetbare projecten

Projecten moeten duidelijk afgebakende zijn, meetbaar en beperkt van duur en omvang zijn.

Meer informatie

Ga naar het fonds.